Home Tag "Jens Jørn Pedersen"
Læserdebat af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Socialforvaltningerne rundt om i Danmark kan ikke løfte de opgaver, de har fået på baggrund af ideen om velfærdsstaten. Socialrådgiverne er uddannet til eller skulle være uddannet til at hjælpe mennesker, der er kommet i knibe på en eller anden måde. Desværre ser vi […]
Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia I 1998 importerede socialdemokraterne en borgmester, hvilket skete igen i 2013. Betyder det, at Socialdemokratiet her i Fredericia godt ved, at de ikke har en kandidat, der evner at bestride borgmesterposten? Kandidater fra Socialdemokratiet til kommunalbestyrelsen går ud og fortæller, hvor godt det går i […]
Læserdebat/åbent brev: Jens Jørn Pedersen Sanddalvej 4 7000 Fredericia Kære Kirsten Blæhr Kære Lars Ejby Pedersen Jeg ville have glædet mig over at læse og høre om jeres gode bedrifter på forskellig vis, men det er desværre ikke det, der kommer frem. Det vi læser er: inhabilitet, magtmisbrug, arrogance, bedrevidenhed, manglende evner etc. etc. Om […]
Læserdebat af : Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4, 7000 Fredericia Borgmesteren Steen Wrist og formanden for socialdemokraterne Søren Larsen har flere gange sagt, at Fredericia har en god økonomi. Det er ellers ikke det vi har hørt, derfor gav det anledning til lidt undren med efterfølgende undersøgelse. Steen Wrist har givet udtryk for den gode […]
Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Velfærdssamfund og retssamfund Vi roser os af i Danmark, at vi har velfærd, og vi har rettigheder. Endvidere påstås, at vi har et retssamfund, hvor retten bliver sat af uvildige instanser i stedet for folkeret. Enhver er således uskyldig indtil, der er faldet dom ved en domstol. Endvidere påstår man, […]
Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Bente Ankersen er en rigtig vigtig person i kommunalbestyrelsen, hvor hun er medlem af forskellige udvalg Senior- og Handicapudvalget, Sundhedsudvalget og formand for Børn- og Ungeudvalget – §18. ”§18 Børn- og Ungeudvalget behandler sager om børn og unges sociale forhold. Kommunen skal ifølge Lov om […]
Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Når man i bl.a. naturvidenskaben skal forsøge at tolke, hvorledes tingene foregår i et område, man ikke kan komme ind i, men der er bevægelse båd ind og ud af kassen. Så er opgaven at se på hvorledes det, der kommer ud, er anderledes end […]
Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Grøn energi? Måske? Der har en tid været tale om at bygge en brintfabrik i Fredericia. Fabrikken skal efter planen ligge tæt på Shell Raffinaderiet, da, som jeg forstår det, Shell skal være hovedindehaver og anvende brinten i en renseproces, det overskydende brint kan så […]
Af Jens Jørn Pedersen, 7000 Fredericia Fredericia har en fantastisk historie og er placeret meget centralt. Hvis det er forstået rigtigt, så har Fredericia været en frikommune og kan vel blive det igen? Krise betyder overgang. Den nuværende krise er en oplagt mulighed for at løfte Fredericia op på et helt andet niveau, hvis vi […]
Af Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4 – 7000 Fredericia Mange ledende personer har forladt Fredericia Kommune. Fredericia Dagblad skriver, at 16 ud af 20, der har forladt en stilling i Fredericia Kommune, har klaget over dårligt arbejdsmiljø og angivet det som årsag til, at de har sagt op. Kommunalbestyrelsen eller rettere økonomiudvalget har foranlediget en […]
Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Jean-Paul Sartres etik indeholder hovedsageligt respekt for medmenneskets frihed. Man må ikke overtræde den linje, der angiver den andens frihed. Man kan tilbyde sin hjælp eller invitere den anden til at modtage hjælpen, men man kan ikke uanset omsorg påtvinge den anden sin hjælp. Påtvinger […]
Af: Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Der sidder en masse gode socialdemokratiske medlemmer i Fredericias kommunalbestyrelse. Nogen af dem har siddet der i en menneskealder og har glemt, hvorfor de sidder der. Andre sidder i kommunalbestyrelsen som retrætepost fra andre gøremål. Andre igen er blevet ”slæbt” ind i bestyrelsen af Jacob Bjerregaard […]
Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Som almindelig borger vil jeg gerne komme med et par kommentarer relateret til KV21. For at undgå misforståelse, så stiller jeg ikke op til KV21, og jeg er ikke medlem af Alternativet. Vi har set gennem de sidste år, at kvaliteten i kommunalbestyrelsen har stor […]
Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia Alle lægger ansvaret fra sig. De tror, at de kan betale sig fra at tage stilling! Vi beder eksterne advokater om en redegørelse, for vi tør ikke tage stilling. Vi håber, at der står i redegørelsen, hvad vi skal gøre, for vi tør ikke selv […]
Når vi tænker tilbage på alle de spørgsmål, der har været stillet omkring Jacob Bjerregaards embedsførelse, så kan det undre, at kommunalbestyrelsen ikke har gjort noget. Der har været advarsler nok. Det er vist kommunalbestyrelsens ansvar, at tingene foregår på en ordentlig måde? Hvorledes har både kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Fredericia Teater kunnet frikende sig selv uden […]
Min erfaring fortæller, at mennesker, der ikke er vokset op med at have magt og indflydelse, meget let kæntrer i de muligheder man mødes med, når man møder noget, der ligner et tag selv bord uanset det er reelt eller ej. Det går let som med korruption, hvor de fleste er spændte første gang, men […]
Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia En undersøgelse viser, at Fredericia Kommune er på 94. plads ud af 98, hvad angår jobcentret. Nøgletal viser, at Fredericia Kommunes administrationsudgifter er godt 8 tusind pr. indbygger, hvor eksempelvis Vejle Kommune ligger på godt 6 tusind. Nu kan vi jo så spørge os selv […]
Læserdebat: Tirsdag den 21. oktober var der et møde i DemokratiContaineren, hvor oplægget var omkring de yngste i vort samfund samt de voksne, der hovedsageligt er sammen med børnene i de første og vigtigste år. En af retningerne, der blev drøftet var forældrenes store ansvar i forbindelse med børns dannelse, opdragelse og sproglige udvikling. Noget […]