Home Tag "HySynergy"
Everfuel A/S er glade for at kunne meddele planer for, en fase II-udvikling af HySynergy projektet ved raffinaderiet i Fredericia, omhandlende et 300 MW elektrolyse- og Power-to-X (PtX) -anlæg. HySynergy fase II involverer således en betydelig skalering i produktionen af grøn brint, til anvendelse både i form afbrint-brændstof direkte til nulemission-mobilitet, og som grønt råmateriale […]