Home Tag "høre"
”Skal vi bakke snagvendt sammen?” I Fredericia Kommunes daginstitutioner har pædagogerne gennem to år arbejdet målrettet med at støtte op om børnenes sproglige opmærksomhed. Tale-hørekonsulenterne i kommunen kan nu konstatere, at indsatsen har båret frugt. Sprog- og læseevalueringerne i 0.klasserne har over tid vist, at der er behov for et øget fokus på børns opmærksomhed […]