Home Tag "havari"
Ny undersøgelse af varebilsulykker fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker viser, at varebilsførernes uopmærksomhed spillede en stor rolle i ulykkerne. Træthed og hastighedsoverskridelser havde også væsentlig betydning. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har dybdeanalyseret 23 ulykker med varebiler for at kortlægge årsagerne til ulykkerne. I en ny rapport, der offentliggøres i dag, fremgår det, at varebilsførerens uopmærksomhed var medvirkende […]
Traktorulykker sker bl.a., fordi det er svært for bilisterne at aflæse traktorers hastighed, bredde, og at de har til hensigt at svinge til venstre. Det skyldes dårlig afmærkning og manglende eller for sen tegngivning. Det viser en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, som har dybdeanalyseret 25 trafikulykker med traktorer, gyllespredere, mejetærskere o.l. Traktorulykker udgør […]