Home Tag "hastighed"
Trafikken er stigende på de danske motorveje – Vejdirektoratet arbejder med en løsning “Tallene bekræfter det billede, som de fleste danske trafikanter også genkender fra deres færdsel ude på motorvejene, nemlig at trængslen bliver tættere og tættere,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet.Presset på de store veje er især blevet forværret i myldretiden. Her viser […]
Højere hastighedsgrænser på udvalgte lande- og motorveje Vejdirektoratet går nu i gang med at gøre udvalgte strækninger på landeveje og motorveje over hele landet klar til højere hastighedsgrænser. Det sker i forlængelse af finanslovsaftalen for 2018, hvor regeringen og Dansk Folkeparti afsatte midler til at hæve hastighedsgrænserne på udvalgte landeveje og motorveje på en trafiksikkerhedsmæssigt […]