Home Tag "Genoptræning"
  Tæt på tidsfristen: I 95% af tilfældene bliver borgere, der er henvist med en genoptræningsplan, tilbudt genoptræning inden for tidsfristen   KL har lavet en oversigt over ventetider til genoptræning i 2018. I den opgørelse er ventetiden i Fredericia Kommune gjort op til 11 dage, hvilket svarer til gennemsnittet i de syddanske kommuner. I […]
Det betyder bedre faciliteter for både borgere og medarbejdere I dag har GenoptræningsCentret til huse på Viaduktvej. Men i løbet af september flytter GenoptræningsCentret ind på Fredericia Sundhedshus. I forbindelse med flytningen til sundhedshuset skifter GenoptræningsCentret også navn til Træning og Forebyggelse. ”På den nuværende adresse på Viaduktvej er GenoptræningsCentrets medarbejdere og træningslokaler spredt ud […]
En brugertilfredshedsundersøgelse viser, at brugerne er godt tilfredse med GenoptræningsCentret Hvad synes du om din genoptræning? Det er fredericianere, der er tilknyttet   Genoptræningscentret blevet spurgt om. Hen over efteråret og foråret har GenoptræningsCentret lavet en brugertilfredshedsundersøgelse for at få indsigt og viden om den generelle tilfredshed med genoptræningen i Fredericia Kommune. ”Undersøgelsen viser, at der […]
Glæde over varmtvandsbassin og gymnastiksal i sundhedshuset Brikkerne til det nye sundhedshus er så småt ved at falde på plads. To af dem er dog allerede på plads: Varmtvandsbassinet og gymnastiksalen ”Vi har med købet af sygehuset sikret, at vi fortsat kan tilbyde både et varmtvandsbassin og en gymnastiksal i vores sundhedshus. Vi har rigtig […]