Home Tag "Fredericia Byråd"
Med Budget21 præsenterede Fredericia Kommune en lang række tiltag som ligger fundamentet for den vej Fredericia skal bevæge sig det næste år. En af de tiltag er minimumsnormeringer i daginstitutionerne, som helt lavpraktisk kommer til at betyde flere pædagoger i de fredericianske børnehaver. Hvad man i byrådet synes om det kan du høre Ole Steen […]
Mandag den 8. januar afholdt byrådet deres første møde i 2018, og det blev samtidig første møde for de mange nye ansigter der blev valgt ind ved kommunalvalget i 2017. Dagens dagsorden var kort, og mødet varede ganske få minutter. På mødet førstegangs godkendte politikerne den nye styrelsesvedtægt, og udpegede nye bestyrelsesmedlemmer til Business Fredericia Du […]