Home Tag "fratrædelse"
Økonomiudvalget har på mødet den 26. februar 2018 tilkendegivet, at udvalget ønsker en slankere organisation med en 2-mandsdirektion og har på den baggrund brug for en anden profil i forhold til kommunaldirektørposten. Borgmesteren og kommunaldirektøren har i forlængelse heraf indgået en aftale om, at kommunaldirektør Michael Holst fratræder med udgangen af august 2018. Aftalen er […]