Home Tag "forbud"
Det bliver sværere at være dieselbilist i Tyskland i 2019. I løbet af det nye år indfører flere store byer forbud mod ældre dieselbiler på visse af deres vejstrækninger. Det sker af hensyn til luftmiljøet, da byerne har svært ved at overholde EU’s grænseværdier for NOx-udledning. De mange forbud kan være noget af en jungle at finde rundt […]
Trekantområdets Brandvæsen udstedte den 25. maj et afbrændingsforbud gældende for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet blev udstedt i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen). Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med den 19. juni. Sammen med ophævelse […]