Home Tag "fabriksvej"
Sent mandag aften blev der slået alarm, da der blev observeret røg eller damp fra et fabrikanlæg på Fabriksvej i nordbyen i Fredericia. Fredericia Brandvæsen sendte udover indsatslederen også sprøjte, vandvogn og stigevogn ud til fabrikken, da man ikke havde et overblik over omfanget af den anmeldte røg eller dampudvikling. Efter brandvæsenets ankomst kunne den […]