Home Tag "elbokøkken"
Elbokøkkenet har fået 4.910.780 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje, der er målrettet bedre mad til ældre i eget hjem Det er en kendt problemstilling, at mange ældre kæmper med manglende appetit, og dermed underernæring for nogles vedkommende. Særligt udsatte er de af vores ældre medborgere, som bor i eget hjem og får mad udefra. […]
Tilfredshed med Elbokøkkenet  Maden smager dejligt, og leveringen er i top viser en stikprøvekontrol De fire kommuner, der samarbejder om Elbokøkkenet, er meget optaget af at forbedre kvaliteten og borgernes oplevelse af den mad, som de modtager. Derfor lavede Elbokøkkenet i starten af året en stikprøvekontrol hos deres brugere i Fredericia, Middelfart, Kolding og Haderslev […]