Home Tag "deponi"
TrekantBrand blev mandag eftermiddag kaldt ud til genbrugspladsen på Bundgårdsvej i Erritsø. Her var der konstateret røgudvikling fra en container med deponi. Brandvæsnet øste en masse vand over indholdet i containeren, og afsluttede efterfølgende med et lag skum. Det har ikke kunnet oplyses, hvad der forårsagede røgudviklingen i containeren.
En brand i et affaldsdeponi i Vejlbyvej i Fredericia, har det seneste døgn krævet tre udrykninger En lumsk brand er blusset op ikke mindre end tre gange ved er affalds deponi,  i det seneste døgn. Første gang brandbilerne måtte køre til affaldsdeponiet var tirsdag morgen, hvor medarbejdere havde observeret røgudvikling. Omkring middag var branden igen […]