Home Tag "demens"
Sundhedsstyrelsen har bevilget 3.510.000 kr. til en forlængelse af tiltag målrettet mennesker med demens Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia og Kolding Kommuner i efterår 2017 fik 2.529.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et rådgivnings- […]
Demens kan forstås og forklares på mange måder. Måden vi tænker og taler om begre- bet har stor betydning for vores muligheder, når sygdommen bliver en del af livet. Hvad er demens? Og hvad er demens ikke? Det er nogle af de temaer som sygeplejerske og un- dervise Malene Kjær Lassen vil give sit bud […]
Demensfællesskabet i Fredericia, indbyder alle interesserede borgere, pårørende og fagpersoner, til et GRATIS foredrag om demens og kørekort. Foredraget får besøg af demenskonsulent, visitation og politimand fra Middelfart Steffen Daugaard, som kan gøre os klogere på de udfordringer der kan være forbundet med demens og kørekort og vil svare på jeres spørgsmål. Foredraget foregår i […]
Byrådet har godkendt Demenshandleplanen for Fredericia Kommune Fredericia vil være kendt som en demensvenlig kommune og den netop godkendte demenshandleplan viser, hvad Fredericia Kommune gør, og hvilke initiativer der vil blive understøttet eller sat i gang. ”Vi ved, at antallet af mennesker med demens vil være stigende de kommende år. Derfor har det været vigtigt […]
Demensfællesskabet Lillebælt inviterer til to spændende foredrag om Fredericia Demensfællesskabet Lillebælt, der er et nyt rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og deres pårørende, inviterer mennesker med demens og deres pårørende til to spændende foredrag. Fredericia – den nye krydstogtdestination I 2019 byder Fredericia velkommen til 20 krydstogtskibe, som alle har valgt Fredericia, fordi man her […]
”Vi mennesker har ikke magten over alting. En del af livet kan og skal vi tage hånd om – resten må vi lægge i Guds hånd”. Det er det, der er indgangsvinklen for foredragsholder og sygehuspræst Preben Kok, når han holder et foredrag for borgere med en demenssygdom, pårørende og andre der har sygdommen tæt […]
Musik og følelser er tæt forbundne, og de kan deles – også uden ord Musik og lyde kan vække minder. Den viden kan bruges som både støttende og trøstende redskaber overfor demensramte borgere. Derfor tilbyder Fredericia Kommune fire workshops, hvor borgere, der er i en tidlig fase af en demenssygdom, kan arbejde med deres musikalske […]
Fredag blev den årlige demensmesse afholdt i Fredericia I Danmark har ca. 89.000 personer demens, og hvert år registreres ca. 7.700 nye tilfælde af demens i Landspatientregistret. Demens er en folkesygdom, som Fredericia Kommune har valgt at sætte fokus på igennem mange år – bl.a. med demensmessen i Fredericia Idrætscenter. Denne gang satte messen fokus […]
Sundhedsstyrelsen sender i dag en ny national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens i høring Op mod 90 % af alle mennesker med demens bliver på et tidspunkt i løbet af deres sygdomsforløb ramt af både psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Der kan typisk være tale om aggressiv, ophidset og […]
Har du en god idé eller forslag til tilbud, som vi skal sætte gang i? Mandag den 13. august kl. 15-17 kan du kigge demensfællesskabers café til kaffe og kage og en god snak om din nye lokalafdeling og vores tilbud. Demensfællesskabet Lillebælt er et nyt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres […]
Det første af to rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende er klar til at tage imod   Demensfællesskabet Lillebælt er et nyt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia og Kolding Kommuner sidste efterår fik […]
De valg vi tager har stor betydning for, hvordan vores seniorliv bliver, viser to nye forskningsundersøgelser Antallet af de, der bliver ramt af demens har stabiliseret sig i hele Vesteuropa, viser to nye forskningsundersøgelser. Undersøgelserne viser også, at vi kan mindske risikoen for at få demens ved at efterleve simple, gode livsstilråd. I Fredericia har […]
Kommuner, regioner, private aktører, virksomheder og organisationer kan nu søge om penge til aktiviteter, der kan bidrage til at fremme et demensvenligt samfund. Aktiviteterne kan være både lokale og landsdækkende. Målet med puljen er dels at tænke og indrette det offentlige rum mere demensvenligt og dels at få mere viden om demens i samfundet, så […]
Det gode liv med demens Fredericia Kommune har fokus på det gode liv for demensramte og deres pårørende Antallet af demente vil være stigende de kommende år. Derfor vil der i årene frem også være behov for at sætte ekstra fokus på det gode liv for de demensramte borgere i kommunen. ”Demens er en folkesygdom, […]
Fem kommuner skal afprøve ny målrettet pleje af beboere med demens Sundhedsstyrelsen har udvalgt fem kommuner til at afprøve en ny model for målrettet pleje af beboere med demens og adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. En lignende model har vist sig at være en stor succes i Sverige. Faxe, Greve, Hedensted, København og Næstved […]
Enheden hos Sundhedsstyrelsen for Ældre og Demens søger konsulenter, til et Demensrejsehold, der skal levere en målrettet og praksisnær opkvalificering af medarbejdere på en række af landets plejecentre. Demensrejseholdet arbejder i et team bestående af 2-3 konsulenter, der på plejecentre i udvalgte kommuner, skal facilitere læring, om bl.a. forebyggelse af magtanvendelse, pårørende samarbejde og andre […]