Home Tag "coronna"
Besøgsforbuddet udvides dags dato på Rosenlunden. Dette gøres jf. påbud fra Patientsikkerhedsstyrelsen. Påbuddet er kommet, da vi i øjeblikket har tre borgere og tre medarbejdere, der har fået konstateret Covid-19 på stedet. Besøgsforbuddet betyder, at: – Der i en begrænset periode ikke må komme besøgende/pårørende ind på hele Rosenlunden. – Hvis en borger er døende, […]