Home Tag "co2"
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået politisk aftale om en mere robust el-infrastruktur. Aftalen lægger første grundsten til, at vi i Danmark i fremtiden kan bruge grøn strøm langt mere end i dag. Det er centralt for at indfri klimamålet om 70 procents reduktion i 2030. Aftalen lægger fundamentet for regeringens kommende […]
På vej mod at blive CO2-neutral kommune   Fredericia kommune har besluttet at være CO2 neutral i 2030. Det kræver store omlægninger på mange forskellige områder at nå dette mål – f.eks. reduktion af energiforbrug fra fossile brændstoffer til opvarmning og til el, reduktion af madspild, genbrug samt ikke mindst reduktion af CO2 udledning fra […]