Home Tag "cecilie roed Schultz"
Af : Cecilie Roed Schultz, Byrådsmedlem, Enhedslisten Det er ikke første gang vi tager emnet op – men denne gang er vores tålmodighed sluppet op og vi godtager ikke flere dårlige undskyldninger og søforklaringer. Imellem to af voldens smukke bakker, lige ved Øster Strand, ligger der en øjebæ. Det er der desværre ikke noget nyt […]
Læserdebat af: Cecilie Roed Schultz, Byrådsmedlem for Enhedslisten. Vi kæmper for arbejdsklausuler, kædeansvar og sociale klausuler. I Fredericia er det lykkedes er sikre alle tre. På papiret, i hvert fald… For Fredericia Kommune har indgået kontrakter med firmaer, som man (ud fra pressens dækning) har meget svært ved at forestiller sig lever op til alle […]
Fredericia Kommune har netop fået afslag på vores ansøgning om at droppe de nationale tests i år. “Jeg mener stadig, at det er hul i hovedet, at lærere og elever skal bruge kostbar tid på at forberede og gennemføre tests, som fagpersoner, eksperter – og selv regeringen har dømt ude. Så ved man den er […]
Af: Cecilie Roed Schultz, Byrådsmedlem, Ø I en artikel i Fredericia Dagblad d. 21. februar fortæller Inger Nielsen (DF) og Pernelle Jensen (V) at der kun er 20 brugere i Ungdommens Hus – og at de ikke kunne drømme om at lade deres egene børn komme der. Det sidste kan man jo ærgre sig over […]
De nationale tests blev i 2019 evalueret, og konklusionen var bl.a., at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning. Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale tests, mener vi i Enhedslisten ikke, at det giver mening […]
Af : Cecilie Roed Schultz, Byrådsmedlem, Enhedslisten Fredericia Enhedslisten arbejder på en åben og inddragende måde. Vi afholder flere gange om året åbne møder med forskellige temaer, hvor alle (ikke kun Enhedslistens medlemmer) er velkomne – selv her under pandemien er vi i gang med at arrangere et åbent (online) møde. Vi deler informationer om […]
Jeg er enig med regeringen i noget: Alt for mange børn har ikke den barndom de fortjener. Så langt så godt. Men derfra går det altså galt.  Regeringens udspil vil resultere i, at rigtig mange børn bliver taberne! Tvangsadoptioner er voldsomme og vil have alvorlige konsekvenser – for alle berørte parter! Når et barn skilles […]
I Fredericia Dagblad kan man d. 29/12 læse, at Kanalbyen får lov til at udlede grundvand til Fredericia Spildevand. Nogle jubler, men det er en misforståelse, at det skulle være en sejr eller noget positivt. Det giver ikke meget mening at køre arsen-forurenet grundvand igennem spildevandsanlægget. Det renser ikke for eksempelvis arsen og er ikke […]
D. 9 november afholdes begivenheden “Aldrig mere Krystalnatten” normal med taler og fakkeloptog, men Pga. Covid-19 virus, er den aflyst og Enhedslisten har derfor valgt at udsende en online version.
”Vandmiljøet i Lillebælt betyder meget for Enhedslisten. Vi har fået sat fokus på klappladserne og der er kommet handling i gang. Sideløbende har vi kæmpet mod udledning af forurenet grundvand. At der ikke tages hensyn til baggrundskoncentrationerne er bare en flig, af de mange miljømæssige problemstillinger der er i forbindelse med både udledningen af grundvand […]
Den 5. juni er det fars dag. I den anledning ønsker Enhedslisten Fredericia at give en helt særlig gave til kommunens fædre og andre med-forældre: De samme muligheder som mor, når det gælder fødselsdepression. De første tusind dage er afgørende for et barns udvikling. Her er særligt forældrene og deres evne til at være nærværende […]
Af :Cecilie Roed Schultz Byrådsmedlem for Enhedslisten  Men i Enhedslisten vil vi basere investerinerne på fakta om hvad der virker. Forskning viser, at folk som har deltaget i et længere revalideringsforløb, oftere finder arbejde bagefter sammenlignet med kontanthjælpsmodtagere, der har været i aktivering eller i et ressourceforløb. Men brugen af revalideringsforløb er faldet med 60 % […]
De unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelsernes yngste årgange, står lige nu uden nogen former for faste rammer eller struktur på dagen. De fællesskaber, som engang var hverdagen i skoler og gymnasier, er lukkede. De ensomme unge bliver endnu mere ensomme i disse uger. Dem, der i forvejen havde det svært med det […]
Lad os bare være ærlige: Tiden er løbet fra krydstogtturismen. Igennem de sidste år har Enhedslisten forsøgt at forbedre lidt på bæredygtigheden, når det kom til Fredericia Kommunes satsning på krydstogtturismen. Eksempelvis ved at undersøge mulighederne for at koble de store skibe til landstrøm, så de ikke skal bruge diesel mens de ligger i havn. […]
Fredericia Teaters konkurs efter adskillige redningsforsøg fra økonomiudvalget, er nu en realitet. Mandag indgav bestyrelsen for Fredericia Teater konkursbegæring og hele setuppet omkring det landskendte teater ligger nu i kurators hænder. Konkursen har skabt stor debat midt i COVID-19 krisen. DanmarkC TV bringer her nedenfor reaktioner fra borgere, Erhvervsdirektøren ved Business Fredericia, Lars Olesen (SF), […]
Utidig selvpromovering Jeg har med undren læst, at et byrådsmedlem fra venstrefløjen påstår at et andet parti fra samme fløj stiller forslag, der vil lukke bestemte daginstitutioner i Fredericia. Det er både rimeligt og lovligt, når vi som politiske partier stiller spørgsmål til og kritiserer hinandens forslag. Men som minimum må vi kunne forlange, at vi […]
Det bliver et farvel til institutioner som Sankt Knuds Børnehave, hvis det står til SF – og S støtter. SF foreslår nemlig at lukke religiøse børnehaver og vuggestuer.  Mon de ender med at finde et flertal?  Og hvor mon grænsen går? Er Steiner-institutioner også for religiøse? Sandsynligvis… Og hvad så med børnehaver der går i […]