Home Tag "Carl Hansen"
Læserdebat af : Carl Hansen, Ullerupdalvej 219, 7000 Fredericia Når man nu ser på de opgaver som By- og planudvalget står for (https://www.fredericia.dk/politik/byraad-udvalg/udvalg/planudvalget). Så undre det at Karsten Byrgesen (D) vedbliver at skælde, smælde og ynke over cirkelbroen, da denne opgave må være henholdt under deres ansvarsområde jf. linket til kommunens hjemmeside. Det er en […]