Home Tag "CABOTAGE"
Et polsk og et dansk transportselskab idømt større bøder i landsretten for ulovlig cabotage-kørsel. Den 19. december 2017 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor et polsk selskab blev dømt for ulovlig cabotage. Det danske koncernforbundne selskab, som er fra Sønderjylland, blev dømt for medvirken til ulovlig cabotage. Det polske selskab fik hævet bøden […]