Home Tag "bülow"
Foreninger bydes indenfor på kasernen Uddannelsesudvalget har vedtaget nogle midlertidige retningslinjer, som gør, at foreningerne i kommunen kan låne lokaler på Bülows Kaserne midlertidigt Det er Uddannelsesudvalget, der har det politiske ansvar for udviklingen af Bülows Kaserne, og ambitionerne er store. Udvalget vil gerne udnytte de eksisterende bygninger optimalt og binde aktiviteterne på kasernen sammen […]
Fredericia præsenterer bud på politiskole for retsudvalg Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard og formand for uddannelsesudvalget Pernelle Jensen har fået foretræde for Folketingets Retsudvalg for at præsentere Fredericias bud på en ny Politiskole. Torsdag kl. 14. april har de to fredericianske politikere fået 15 minutter til at præsentere deres sag, og de medbringer en række argumenter […]
Bülows kaserne udfases som asylcenter i foråret 2016 For et par måneder siden var Udlændingestyrelsen i færd med at udfase asylcenteret på Bülows. I denne uge kontaktede Udlændingestyrelsen imidlertid Fredericia Kommune og bad indtrængende om en kort midlertidig forlængelse af lejeaftalen, da presset på Danmark er ekstraordinært. Set i lyset af den voldsomme kapacitetsmangel samt […]