Home Tag "budget"
Et af de forslag, der er fremme i forhold til det kommende budget, er, at der skal etableres nyt lydanlæg i byrådssalen samt laves aftale med Kommune TV om at transmittere byrådsmøderne fremover. Ud over anskaffelsessummen til lydanlægget koster transmissionerne fra KommuneTV mig bekendt et beløb pr. gang, ligesom det kræver en engangsinvestering, der fra […]
Enhedslisten Fredericia har tirsdag aften været til sættemøde med borgmesteren. Byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz deltog i mødet sammen med de to bestyrelsesmedlemmer Jan Filbært og Kirsten Cordtz, som sammen med en række andre medlemmer af Enhedslisten Fredericia udgør en forhandlergruppe, som støtter partiets byrådsmedlem under forhandlingerne. Samme gruppe har gennem de sidste måneder hjulpet med […]
Ø med i budgettet: Muligvis det største velfærdsløft i Fredericia siden 1960´erne Efter nogle lange og hårde forhandlinger har Enhedslistens repræsentant i Fredericia byråd underskrevet budgetforliget for 2020. Budgetforliget ender ud med nogle markante velfærdsløft på flere centrale områder, som står Enhedslistens hjerte nær og samtidig bliver flere af Enhedslistens valgløfter indfriet. ”På grund af […]
Budget 2019: Enigt byråd investerer i velfærd og udvikling For femte år i træk står et enigt byråd i Fredericia bag kommunens budget. Et øget skattegrundlag betyder, at der er råd til nye investeringer samt et markant velfærdsløft. Særligt folkeskolen, ældreplejen og de udsatte grupper tilgodeses. Samtidig investeres der i bosætning, erhvervsudvikling, kultur, uddannelse og […]
PRESSEMEDDELELSE : Enhedslisten ser optimistisk på de kommende budgetforhandlinger efter borgmesteren nu har fremlagt sit budgetforslag. På nogle områder er der dog absolut også grund til at være bekymret. Det bliver hårde forhandlinger, spår Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz, som herunder uddeler ris og ros. Se budgetforslaget her Først ros: Det er glædeligt, at borgmesteren […]
Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune har nu udmøntet fordelingen af størsteparten af det budget, der i perioden 2018-2021 årligt vil blive tildelt børne- og ungeområdet Det er et enigt byråd i Fredericia Kommune, der med Budget 2018-2021 har valgt at fortsætte de sidste par års store investeringer i børn og unge. Formanden for Børne […]
Enhedslisten Fredericia er med i budgetforliget. Efter først individuelle drøftelser Enhedslistens forhandlere og borgmesteren imellem, og senere fælles forhandlinger, er det nu lykkedes at finde fælles fodslag. Budgettet indeholder en række forbedringer og investeringer på mange forskellige områder, der er vigitge for Enhedslisten. Derfor er Enhedslisten med. ”Vi er meget stolte over det store aftryk, […]
 Byrådet i Fredericia er blevet enige om kommunens budget for 2018 Fredag sidst på eftermiddagen, præsenterer byrådet budgettet for 2018 i Fredericia Kommune. Et enigt byråd kan dermed sætte deres sidste aftryk på et milliardbudget, for valgperioden.   Hvad budgettet er endt ud med og hvor politikerne ønsker at investerer i 2018, må offentligheden vente […]
Det er en tilfreds borgmester Jacob Bjerregaard, der kan offentliggøre sit forslag til Fredericias Kommunes budget for næste år. Efter tre år med bred enighed om kommunens budgetter er økonomien blevet væsentligt forbedret. Råderummet kunne i princippet bruges på skattelettelser, men borgmesteren går målrettet efter at investere i øget velfærd. ”Vi har med en offensiv […]
Enigt byråd bag investeringsbudget For tredje år i træk står Fredericia byråd sammen bag kommunens budget, som udover penge til etablering af et nyt sundhedshus også indeholder store investeringer i både vækst og velfærd. Efter to ugers intense forhandlinger kunne borgmester Jacob Bjerregaard i dag konkludere, at der var opbakning fra samtlige seks partier i […]
Borgmester Jacob Bjerregaard fremlagde tirsdag morgen sit forslag til budget 2017 Der er både ekstra penge til den Kreative skole , sundhedshus, børn og ældre, samt triatlon i borgmesterens budgetforslag for 2017. Borgmesteren vil ligeledes investerer i en øget beskæftigelse, og efteruddannelse.     Du kan se borgmesterens fremlæggelse af sit forslag til budget 2017, […]
SF : Her er vores budgettanker Pressemeddelelse: Ferien nærmer sig sin afslutning, og et travlt efterår nærmer sig – på den politiske front står budgetforhandlingerne for døren. Der er mange ønsker til budgettet – for SF står børnenes trivsel højt på dagsordenen. Vi mener, at der skal investeres i en god og tryg opvækst for […]
Byrådet fremlagde på sit pressemøde mandag morgen kl. 08.30, budgettet for 2016. Et samlet byråd står bag. Se hele pressemødet på DanmarkC TV i dag mandag : Kanal SYD kl. 16.00 & 23.00 Yousee kabel-tv : kl. 17.00 og  hver anden time. ( kl. 19.00, kl. 21.00, kl.23.00 ect.)
Byrådet i Fredericia er enige om, at afsætte penge til gratis psykologhjælp til sårbare unge. Udsatte borgere lever i gennemsnit 15-20 år kortere end andre mennesker og henvender sig mindre til lægen med deres helbredsproblemer. Misbrug blandt unge er et problem, som forligspartierne ser på med stor alvor. Der er brug for en proaktiv og […]
Velfærdsbudget på plads  Et samlet Byråd har indgået aftale om budget 2016. Alle seks partier står bag den øgede investering i Fredericia. Budget 2016 sætter handling bag ordene i byrådets vision 2020 – nøgleordene er velfærd, vækst og bosætning. En stor del af driftsoverskuddet for 2014 bruges til at sikre de ekstra investeringer. ”Jeg er […]