Home Tag "brintfabrik"
Power to X teknologi bliver et nødvendigt og væsentligt skridt i den grønne omstilling frem mod målsætningerne om 70 % reduktion af CO2 udledningen inden 2030 og et CO2 neutralt samfund i 2050. Brint er det bedste stof til lagring af vedvarende energi i form af strøm fra vindmøller og solceller, som er kernen i […]
Et lokalplansforslag, der muliggøre en Brintfabrik ved Shell-raffinaderiet på Egeskovvej, er netop sent i høring. På mandagen byrådsmøde, blev udsendelse af høring, omkring lokalplansforslaget, der muliggøre en Brintfabrik ved Shell- raffinaeriet på Egeskovvej vedtaget. På mødet gav byrådspolitiker Karsten Børgesen udtryk for, at han mente at fredericianerne ikke var tilstrækkeligt oplyst om, hvilket omfang en […]