Home Tag "børne og skoleudvalget"
Flere pædagoger på vej til Fredericias daginstitutioner Børne- og Skoleudvalget frigiver 3 millioner kroner til et kvalitetsløft i Fredericia Kommunes dagtilbud   Forældre og børn i kommunens daginstitutioner kan se frem til, at der nu kommer penge til ansættelse af flere pædagoger. Fra den 1. januar 2017 bliver der tilført 3 mio. kr. ekstra til […]
Børne- og Skoleudvalget (BSU) har på deres første møde den 23. februar, blandt meget andet udmøntet en inklusions-pulje på 5.000.000 kr. samt 2.000.000 kr. i en pulje til indsatser for bogligt stærke børn. Pulje på 5.000.000 kr. til inklusion Udvalget besluttede, at de 5 mio. kr. øremærkes til indsatser, der fremmer børn og unges deltagelse […]