Home Tag "besparelse"
Forvaltningen på Fredericia kommune, skal i første kvartal 2019, lave en temperaturmåling på Børne- og ungeområdet Budgetpartierne ønsker en temperaturmåling af folkeskolen, hvor både elever, lærere, pædagoger, ledere, forældre og politikere inddrages. Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg for Fredericias børn og unge. Der ønskes en status på, hvilket udbytte eleverne får af folkeskolereformen, og […]