Home Tag "beredskab"
Tre nye drejestiger til erstatning for ældre redningslifte. Og en række autosprøjter og tankvogne til erstatning for Falcks nuværende køretøjer på ni brandstationer. Det er blandt de nyheder, som kommer til at ske de næste år hos TrekantBrand, der dækker kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Billund og Vejen. TrekantBrand har i dag fem højderedningskøretøjer, der […]
Fyns Politi har rekvireret deres drone og sendt den på vingerne, for at få et overblik over brandens omfang – fra oven. Tidligere fredag aften, udbrød der brand i Naturcenter Lillebælt – Naturcenteret ved den gamle Lillebæltsbro. Branden blev anmeldt fredag klokken 20.52, og slukningskøretøjer fra bl.a. Middelfart, Ejby og Fredericia blev sendt i indsats. […]
På trods af Coronavirus er ADP forberedt på krydstogtsæson i Fredericia Havn. Frygten for Coronavirus er på sit højeste og det kan i særdeleshed mærkes i turistselskaberne. Italien har lukket sine grænser og stadig færre fly suser gennem himlen. Hos ADP er de i højeste alarmberedskab for at mindske smitterisikoen, når de store krydstogtskibe lægger […]
Tirsdag og onsdag har Sydøstjyllands Politi sammen med en række andre myndigheder gennemført en stor øvelse ud for Fredericia med en fiktiv olielæk som omdrejningspunkt. I øvelsens fiktive scenarie blev en olieledning tirsdag morgen påsejlet ud for Fredericia Havn. Påsejlingen medførte et stort olieudslip, som de deltagende myndigheder i fællesskab skulle håndtere. Deltagerne kendte ikke […]
Skal samarbejdet mellem Forsvarets redningshelikoptere og regionernes akutlægehelikoptere styrkes? Det vil regeringen og Dansk Folkeparti se nærmere på, og hos Dansk Folkeparti er man interesserede i en egentlig sammenlægning af de to helikoptertjenester, så der i regi af Forsvaret etableres en fælles helikoptertjeneste. Der foregår i dag en koordination af samarbejdet omkring indsættelsen af Forsvarets […]
Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsatsledelse er udkommet i en opdateret version, som afløser de hidtil gældende retningslinjer fra 2013. Blandt ændringerne er nye betegnelser for indsatslederne, hvor der er kommet nye og mere enslydende betegnelser for lederne fra de tre overordnede beredskaber – politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet. Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med de relevante myndigheder revideret […]
Onsdag den 30. august afholder Sydøstjyllands Politi, beredskabsmyndighederne i form af TrekantBrand og Region Syddanmark samt Vejdirektoratet en beredskabsøvelse på Den Nye Lillebæltsbro. Øvelsen bliver afviklet i aften- og nattetimerne fra kl. 20.00 – 06.00. Myndighederne afholder øvelsen for at afprøve beredskabet på et større uheldsscenarie på broen, der er en af Danmarks mest centrale […]
Onsdag sender DanmarkC TV en 30 minutters udsendelse fra “Fredericia´s tak til beredskabet”, i forbindelse med branden på Fredericia havn Fredericia kommune sagde fredag tak til beredskabet der var i indsats ved branden hos Dan Gødning, med en stor reception og taler med flere hundrede deltagere. Udenfor Fredericia Idrætscenter stod flere af beredskabets køretøjer linet op […]
Ved storbranden hos Dan Gødning i Fredericia onsdag d.3. februar 2016, ydede beredskabet og mange frivillige en uovertruffen indsats. Fredag d.10. februar blev de mange hundrede ansatte og frivillige i beredskabet hædret. Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard, stod fredag i spidsen for hædringen af det store beredskab, der sikrede en effektiv og professionel håndtering af branden hos […]