Home Tag "arbejdsmarked"
Den økonomiske model, vort samfund bygger på, blev oprindelig udformet tilbage i 1700-tallet og er senere optimeret af John M. Keynes i begyndelsen af 1900-tallet. Så vidt man kan styre det, så skal en vis procentdel være frie på arbejdsmarkedet. Herved kan lønningerne holdes nede. Nogen vil kalde dem arbejdsløse. Det værste ved at være […]