Home Tag "ANTIBIOTIKA"
Sundheds- og Ældreministeriet udgiver i dag en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Planen opstiller tre konkrete mål, som skal medvirke til at nedsætte det danske antibiotikaforbrug til mennesker – og dermed resistensudviklingen – frem mod 2020. Sundhedsstyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af handlingsplanen. Brug af antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af infektioner og […]