Home Tag "ankestyrelsen"
Ankestyrelsen har bedt Fredericia Kommune om oplysninger i sagen om vurdering af en række politikeres habilitet. I den forbindelse beder forvaltningen nu Ankestyrelsen om hjælp til også bagudrettet at vurdere habiliteten i lyset af de mange organisationsændringer og udskiftninger på chefniveau i Fredericia. Fredericia Kommune har for nyligt undersøgt om der er tale om generel […]
Få klager over afgørelser: Fredericia Kommune ligger under landsgennemsnittet i forhold til antallet af sager på børne- og ungeområdet, der bliver klaget over til Ankestyrelsen Hvert år laver Børne og Socialministeriet et Danmarkskort, som viser omgørelsesprocenterne på sager på social-, børne- og voksenhandicapområdet i alle landets kommuner. Omgørelsesprocenterne viser andelen af klagesager, der bliver omgjort […]