Home Tag "afkørsel 59"
Trafikanter, der skal mod Odense, anvises at benytte tilkørselsrampen fra Snoghøj Landevej til motorvejen i vestlig retning mod Fredericia V. Ved tilslutningsanlæg 60 skal trafikanterne køre af motorvejen og via Vejle Landevej køre tilbage på motorvejen i retning mod Odense.  Der vil være opsat skilte på omkørselsruten.  Tilkørselsrampen fra Snoghøj Landevej mod Odense er lukket fra […]
Der er trængselsproblemer i både det sydlige og nordlige rampekryds i motorvejskryds 59 ved Fredericia. Vejdirektoratet bygger nu krydset om i samarbejde med Fredericia Kommune for at mindske de trafikale gener på lokaliteten.  Om morgenen er der primært problemer med at afvikle trafikken fra motorvejen, og om eftermiddagen primært problemer den anden vej mod motorvejen. […]