Home Tag "ældre"
Den 26.06. kom jeg hjem fra Kolding sygehus med et brækket ben og var ikke i stand til at klare mig selv. Lige fra begyndelsen var jeg imponeret af den hjælp, jeg fik tilbudt. Hjælpen blev endda tilrettelagt af hensyn til min døgnrytme. Her vil jeg udtrykke min største ros til de kommunale hjemmehjælpere. De […]
Mange politikere taler deres egne evner op, så andre ikke kan genkende dem. Andre politikere taler deres eget område op uden egentlig belæg derfor. På det seneste har vi set politikere med ansvar for et område, som det viser sig, at de egentlig ikke kender. Ældreplejen i bl.a. Århus har det ikke så godt. Vi […]
Fredericia Kommune har succes med at tiltrække flere hænder til Plejen med et nyt pilotprojekt 15 skiftede karrierespor til plejen efter, at de har været igennem et afkortet grundforløb. Dette betyder, at man som ny SOSU-elev ansættes på voksenelevløn og kommer hurtigere i gang med praktikken. Pilotprojektet ’Afkortet grundforløb’ er et samarbejde på tværs af […]
Initiativet ”Hænder nok” skal sikre, at Fredericia Kommune kan rekruttere nok kompetente medarbejdere i fremtiden Ligesom i resten af Danmark tyder det på, at Fredericia Kommune i fremtiden vil få stadig sværere ved at rekruttere tilstrækkeligt kompetente medarbejdere på de store velfærdsområder. For at være på forkant med udviklingen sætter kommunen gang i initiativet ”Hænder […]
Det første af to rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende er klar til at tage imod   Demensfællesskabet Lillebælt er et nyt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia og Kolding Kommuner sidste efterår fik […]
Et mærkbart og varigt løft på ældreområdet Med 4.6 mio. kr. ekstra om året fra finanslovsforliget har Fredericia Kommune nu mulighed for at give et mærkbart og varigt løft til ældreområdet I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Fredericia Kommunes får 4.6 mio. […]
Om kort tid udbyder Fredericia kommune et nyt Lær at tackle-kursus, der er målrettet pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse   Lær at tackle-kurserne i Fredericia har stor effekt for deltagerne på kurserne. En evaluering af kurserne viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset. ”Vores Stanford-kurser har haft fokus på udsatte […]
Social- og Omsorgsudvalget besluttede i dag at bede byrådet om flere midler til at ansætte en ekstra visitator – et af flere tiltag der skal nedbringe ventelisten til praktisk hjælp og ældrebolig Social- og Omsorgsudvalget holdt i dag et ekstraordinært møde for at finde løsninger på ventelisten på praktisk hjælp og ældrebolig, der på trods […]
Socialt samvær forbedrer ældres mentale sundhed Et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet, viser, at især sociale aktiviteter kan få ældre til at trives bedre. Hver ottende ældre over 74 år har en dårlig mental sundhed. Hvis trivslen skal forbedres, skal der være et klart fokus på det sociale element i de aktiviteter, man tilbyder de […]
Pulje skal styrke indsatsen mod ensomhed hos ældre mennesker  Ensomhed er en del af tilværelsen for hver fjerde ældre i Danmark. Kommuner kan nu søge en ny pulje til indsatser, som skal modvirke ensomhed hos de ældre mennesker, der får meget hjemmehjælp.   Ældre mennesker, der modtager hjemmehjælp, er i særlig risiko for at opleve […]
Måltidet skal være en oplevelse  Social og omsorgsudvalget har besluttet, at madoplevelsen for kommunens ældre skal være i fokus   Måltidet skal være en oplevelse og noget man ser frem til. Derfor har Social og Omsorgsudvalget på deres seneste udvalgsmøde besluttet at ansætte en medarbejder i Plejen, som skal understøtte arbejdet med at udvikle måltidet […]
Plejens ydelser under frit valg har været i udbud   I foråret vedtog byrådet, at Plejens ydelser under frit valg, dvs. pleje, praktisk hjælp og udvalgte delegerede sygeplejeopgaver, skulle i udbud.   ”Det har fra starten af været vigtigt for os, at vi vælger leverandører ud fra flere parametre end lige prisen. I udbudsmaterialet har […]