Home Tag "ælde"
Elbokøkkenet har fået 4.910.780 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje, der er målrettet bedre mad til ældre i eget hjem Det er en kendt problemstilling, at mange ældre kæmper med manglende appetit, og dermed underernæring for nogles vedkommende. Særligt udsatte er de af vores ældre medborgere, som bor i eget hjem og får mad udefra. […]