Home Tag "adp"
Danske Havne og Dansk Energi offentliggør en række politiske anbefalinger, der skal være med til at sikre Danmark en førerposition indenfor Power-to-X og gøre de danske havne til et energiknudepunkt i udviklingen af fremtidens grønne brændsler til skibe og lastbiler. Power-to-X er afgørende for at nå Danmarks klimamål og erstatte sort med grønt i tung […]
Historisk udvidelse på Fredericia Havn skal fordoble kapaciteten på containerterminalen, og sikre etablering af ny, udvidet container- og RO/RO terminal Det største havneudvidelsesprojekt i Fredericia Havns historie vil om få år fordoble containerkapaciteten og sikre Fredericia Havn til fremtidens stigende container- og RO/RO godsmængder og samtidig understøtte ADP’s mål om at blive fossilfri i 2030. […]
ADP A/S investerer 30 mio. kr. i projekt ”By & Havn” med fokus på grønne løsninger ADP fortsætter sit grønne spor og vil de kommende 5 år investere i en række tiltag, der skal sikre, at overgangen fra by til havn opleves mere interessant og mere grøn. I Fredericia etableres tiltagene i harmoni med miljøet […]
Enhedslisten har indsendt følgende beslutningsforslag til behandling på byrådsmødet i Fredericia, d. 28. juni 2021. Forslag: Fredericia Kommune ønsker at annullere den fritagelse for aktindsigter, som Associated Danish Ports A/S (ADP) har haft siden 2014. Fredericia Kommune retter henvendelse til Nyborg Havn (som også ejer aktier i ADP), med det formål, at Fredericia og Nyborg […]
Med ansættelsen af Jens Kirketerp Jensen opruster ADP med en strategisk og kommerciel kapacitet, der skal understøtte ADP’s strategi om at blive Danmarks grønne logistikknudepunkt. Jens Kirketerp Jensen kommer fra stillingen som administrerende direktør for Hirtshals Havn og tager sin store viden og erfaring fra investeringer i vedvarende energiløsninger og kommerciel udvikling af blandt andet […]
ADP fortsætter sin meget positive udviklingskurs og har med en rekordhøj omsætning i 2020 samt ét af havneselskabets bedste driftsresultater nogensinde for alvor sat kursen i realiseringen af selskabets vækststrategi. At ADP i et usikkert Corona-år leverer et solidt driftsresultat viser, at forretningen er sund og effektiv. Meget stor aktivitet hen over året i ADP-havnenes […]
Danmarks nationale klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik etablerer sig i Trekantområdet og får fast base i Port House, som er havneselskabet ADP’s nye kontordomicil i Fredericia. Fredericia ligger centralt i Trekantområdet, og områdets styrkeposition er den centrale infrastruktur og Danmarks største koncentration af virksomheder inden for transport og logistik. Transport- og logistiksektoren er […]
Danmarks nationale klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik etablerer sig i Trekantområdet og får fast base i Port House, som er havneselskabet ADP’s nye kontordomicil i Fredericia. I Port House vil MARLOG komme tæt på ADP men også høste stor synergi til de to klyngeorganisationer inden for energi og forsyning, Energy Cluster Denmark og […]
Fredericias tidligere borgmester, Jacob Bjerregaards kone – Lotte Cederskjold, er ikke længere ansat hos ADP, oplyser hun til Ekstrabladet. Sagen omkring den tidligere borgmesterfrues ansættelse i havneselskabet ADP, bragte en sand storm med sig, da den tidligere borgmester i Fredericia, Jacob Bjerregaard – selv sad som næstformand i bestyrelsen for ADP, da stillingen som chefjurist […]
ADP A/S har de senere år været i fuld gang med transformationen fra traditionel havnedrift til fremtidens havneselskab, hvor udviklingen af Taulov Dry Port har sat retning for grønne transport- og logistikløsninger. ADP har med den udvikling taget en markant førerposition i den danske havnesektor – en position, der nu skal udvikles yderligere. Med et […]
En rekordhøj efterspørgsel efter last-mile lager- og logistikfaciliteter med central beliggenhed har skubbet til udlejningen af det nyopførte, gigantiske lager- og logistikbyggeri på 50.000 m2 i Taulov Dry Port. Det strategiske samarbejde med A.P Møller Mærsk og indtoget af Salling Groups brødlogistik i Taulov Dry Porthar for alvor skubbet til efterspørgslen efter lagerfaciliteter med central beliggenhed.  Effekten af flere store lejeaftaler samt udviklingen af det […]
Central beliggenhed og attraktive faciliteter gør Fredericia Havn til et vitalt knudepunkt for den danske grovvarebranche. Én af landets største grovvarekoncerner Danish Agro udvider nu deres mangeårige import- og eksportaktiviteter af korn og foderstoffer på Fredericia Havn. Danish Agro og ADP A/S har indgået ny udvidet lejeaftale på i alt 6.500 m2 pakhuskapacitet på Fredericia Havn. […]
Fredericia Havn kommer igennem 2020 med en rekordstor aktivitet på containerforretningen. Som feederhavn for de store rederier ligger Fredericia Havn centralt i den sydlige transportkorridor med kort transittid mellem de store europæiske havne. To nye feederruter er åbnet i 2020, og det kan mærkes på volumen. Forventningerne til årets samlede containermængder er nået med udgangen […]
Dagligvarekoncernen Salling Group samler distribution og lager af Kohberg– og Schulstad brød i Taulov Dry Port, og med aftalen kan Taulov Dry Port se frem til allerede fra starten af 2021 at byde velkommen til Salling Group i det markante, nyopførte logistikbyggeri. Aftalen med Salling Group markerer ligeledes et vigtigt skridt i det strategiske samarbejde mellem A. P. Møller – Mærsk og Taulov Dry Port, hvor A. P. Møller Mærsk tidligere […]
Taulov Dry Port holder i dag den 2. september rejsegilde på det, der inden længe bliver ét af Danmarks største transport- og logistikcentre med placering i Fredericia centralt i Trekantområdet. Byggeriet er på i alt 60.000 m2 lager- og logistikbyggeri fordelt på 3 kæmpemæssige bygninger. De første 24 lagerenheder på i alt 49.300 m2 står klar til indflytning fra 1. januar 2021. Byggeriet opføres og finansieres af PFA og […]
Lørdag d. 13. juni anløber et amerikansk hjælpefartøj fra flåden Fredericia Havn. Skibet benyttes af Military Sealift Command.  Skibets ankomst er koordineret af det danske forsvar gennem Flådestation Frederikshavn. Supply skibet støtter den 49ende øvelse Baltiske Operation (BALTOPS 2020), som er den primære maritime øvelse i Østersø Regionen. Skibet anløber havnen for at modtage forsyninger […]
GC Rieber har igennem mange år været kunde på Fredericia Havn, hvor import og oplagring af salt har været en fast del af virksomhedens aktiviteter, og med ny aftale fortsætter virksomheden sine aktiviteter på havnen. GC Rieber har siden 1998 oplagret salt i den gamle silo på Vesthavnen, men inden længe bliver den 50 meter […]