FREDERICIA

Tænk, at regnvandsafledning kan være så smukt

Udgivet af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Men hvad er regnvandsbassinerne egentligt til for?

Har du nogensinde kørt forbi den fine, lille sø på hjørnet af Østerbyvej og Trelde Næsvej? Eller har du gået tur med hunden i vådområdet ved Højrupvej? Eller har du måske beundret søen ved Taulov igennem vinduet på en togtur til Kolding?

Man skulle ikke lige tro det, men de fine søer, som ligger disse tre steder, er faktisk nogle af FRSE’s 100 regnvandsbassiner, som drypvist ligger spredt over hele Fredericia Kommune.

Men hvad er regnvandsbassinerne egentligt til for?

Regnvandsbassinerne har en meget vigtig funktion. De sørger nemlig for, at kloakkerne ikke bliver overbelastet i tilfælde med meget regn eller decideret skybrud. I stedet ledes de store mængder af regnvand til regnvandsbassinerne, hvor vandet holdes tilbage indtil der igen er plads i systemet. På denne måde bidrager regnvandsbassinerne også til at minimere risikoen for oversvømmelser.

Foto: Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Regnvandsbassinerne er også med til at rense regnvandet. Det gør de ved at afløbene er ”dykkede” og derfor kan tilbageholde olie og benzin, som kan forekomme i det regnvand, der ledes til bassinet fra vejnettet.

De er derfor med til at sikre, at hvis der sker et større spild på vejnettet eller andre steder, så ender det ikke i fx åer og vandløb (recipienten).

Selvom regnvandsbassinerne således har en meget vigtig funktion ift. kloaksystemet – og samfundet i det hele taget – så kan de meget mere end det. Udover at være smukke at se på, fungerer de mange steder også som hjemsted for en række dyre- og plantearter. Regnvandsbassinerne ligner altså naturlige søer med planter og dyr, selvom de faktisk er menneskeskabte.

Der er åbent til langt de fleste af vores bassiner – så alle er velkommen til at nyde en spadseretur rundt om “søerne”.