FREDERICIA

Sygeplejekonflikten er slut

Et indgreb fra regeringen har sat en stopper for sygeplejerskernes 10 uger lange strejke

Siden 19. juni 2021 har sygeplejerskerne i Fredericia strejket, men konflikten sluttede, lørdag den 28. august efter et lovindgreb fra regeringen. 

Det betyder, at de borgere, der har brug for sygepleje og ikke har kunnet få det på grund af konflikten, igen kan modtage sygepleje. 

”En hel del borgere har ikke være omfattet af kommunens nødberedskab, og har derfor klaret sig selv – måske med hjælp fra familie, venner, praktiserende læge osv. Disse borgere har vi et overblik over, og dem skal vi nu i dialog med. Nogle borgere har måske fundet ud af, at de godt kan klare sig uden vores hjælp, og ønsker at fortsætte sådan. Andre ønsker at modtage sygeplejefaglige ydelser fra os igen, og det skal vi i dialog med dem om”, fortæller Morten Ilsøe, chef Senior og Sundhed. 

Distriktslederne vil i samarbejde med planlæggerne tage telefonisk kontakt til de borgere, som ikke har været en del af nødberedskabet, i løbet af den denne uge for at aftale tidspunkt for sygepleje fremover.

En del sygeplejefaglige opgaver er under strejken blevet varetaget af social- og sundhedsassistenterne i hjemmeplejen. Disse borgere vil fortsat få sygepleje af social- og sundhedsassistenterne, og de vil derfor ikke umiddelbart mærke en ændring ved strejkens ophør.

Borgerne, der har være omfattet af kommunens nødberedskab, vil heller ikke umiddelbart mærke en ændring, da disse opgaver vil blive løst som hidtil.

Sygeplejeklinikken er åben fra i dag mandag, og de vil også kontakte de borgere, som ikke selv henvender sig.