Politik

Susanne Eilersen fulgte op på integrationsministerens opfordring – byrådet uenig

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Dansk Folkeparti stillede forslag om, at svømmehaller under Fredericia Kommune fremover kan tilbyde svømning til kvinder alene – helt i tråd med integrationsminister Kåre Dybvad

Dansk Folkeparti ved Susanne Eilersen ønskede forslaget behandlet på byrådsmødet mandag aften, og baggrunden lød:

“Visse muslimer betragter det som ulovligt i henhold til det islamiske trosgrundlag at kvinder og mænd er til stede samtidig i svømmehaller.

Derfor har 12 kommuner, herunder Fredericia kommune, tilladt at der reserveres tid til svømning forbeholdt kvinder/mænd, hvor det modsatte køn ikke må være til stede i svømmehallen.

Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det er forkert, at det danske samfund underkaster sig islamiske opfattelser af mænds og kvinders roller. Det har været en helt naturlig del af dansk frisind, at mænd og kvinder naturligvis kan bade sammen i en svømmehal. Kvinder og mænd er ligestillede og har dermed også samme ret til at besøge en svømmehal, når de har lyst inden for åbningstiden, ligesom foreninger ikke skal bruge kommunens faciliteter til at håndhæve traditioner, der har sin rod i 1300 år gammel arabisk kultur, der fastholder, især piger og unge kvinder i social kontrol.

Integrationsminister Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokratiet har henvendt sig til de 12 af landets 98 kommuner, der bedriver kønsopdelt svømning og bedt dem om at indstille den praksis, som ministeren betragter som “udansk” og hvor ministeren har tilkendegivet, at han ønsker at tage alle redskaber i brug for at forhindre”.

Dansk Folkeparti, der fremsatte det forslag i Folketinget om et stop for kønsopdelt svømning, som har foranlediget ministerens hyrdebrev til de 12 kommuner, er i sagens natur enig med ministeren. Af samme årsag ønsker vi gennem nærværende initiativ at sætte en stopper for den kønsopdelte svømning i vores kommune”.

Susanne Eilersen henviste til, at integrationsmonisteren er socialdemokrat, og sidder i regering med Venstre.

Herefter gik debatten igang:

Karsten Byrgesen, uden for partierne, til venstre. Foto: DanmarkC TV.

Karsten Byrgesen (uden for partierne) mente ikke, man har ikke lavet en kontrakt, hvor særkrav fremgår. “Inden vi gør det her til et problem, bør vi behandler det i Kultur- og Idrætsudvalget, hvor vi kan gå i dybden med de mange spørgsmål der rejses. Det er en ærgerlig sag, at vi tager det offentlig op i byrådssalen, inden vi faktisk ved, om der er et problem, og derfor forslår jeg sagen tilbageført til udvalget.” lød det fra Karsten Byrgesen

Peder Tind (V) fandt det ærgerligt, at sagen rejses i byrådet, inden den er grundig belyst i vores kommune. Må vi, eller må vi ikke. Vi forholder os til sagen i udvalget. Det her er at forhaste behandlingen, og ønskede derfor også forslaget tilbagevist til Kultur- og Idrætsudvalget..

Peder Tind (V). Foto: DanmarkC TV.

David Gulløv (A) takkede nej til forslagt, og nævnte at rundt om i landet er der forskellige foreninger der er kønsopdelt. Henviste til et forskningsprojekt, som dokumentere3r at kvindesvømningen er et vellykket projekt, samt at kvindesvømningen havde en positiv virkning på demokratiske og foreningsmæssige tilhørsforhold.
Kunne ikke se det var et problem, at en privat forening lejede svømmehallen på et tidspunkt hvor der var plads til det.
David Gulløv takkede for, at der var henvist til et projekt der rent faktisk virker

Susanne Eilersen forstod ikke, at man kunne leje en kommunal bygning, hvor man fravælger mænd. Undrede sig over, at ingen omtalte den sociale kontrol, som Susanne Eilersen mente kvinderne blev fastholdt i. Fastholdt det er integrationsministeren der bruger ordet udansk, og ikke DF. Fredericia Kommune har fået en henvendelse fra ham.

Cecilie Roed Schultz (EHL) stående. Foto: DanmarkC TV.

Cecilie Roed Schultz (Ø) var imod en beslutning om, at byrådet skulle forhindre kvinder i at svømme sammen. Oplever at mange unge er usikre på deres krop, og det kunne være svært at få dem til at bade efter gymnastik. Det er kun glædeligt at der findes tilbud, hvor man kan føle sig tryg og lidt mere tilpas.
Historisk er det en gruppe kvinder der har har benytte dette tilbud, der en underaktiv gruppe. Almindelig svømning vil få flere til at blive hjemme. Frirummet er ikke en social kontrol, men et skridt ud af det hjem, hvor piger bliver udsat for negativ social kontrol. Det vil være et tilbageskridt i uligheden i sundheden og et tilbageskridt i integrationen. Hvis Ungdomsskolen vil lave et hold for piger for at styrke deres selvværd, vil det ikke kunne lade sig gøre.

Connie Jørgensen (SF) kan heller ikke bakke op om forslaget, og finder faktisk forslaget udansk. Vi skal inspirere og gøre noget, for at vi har ligestilling. Det er pinligt at vi bor i et land, hvor denne slags forslag kan forekomme. Pigerne lærer at komme i en foreningsdrevet miljø og henviste forslaget til udvalget. Det er pinligt vi har en minister i Danmark der kan sende sådan noget ud.

Connie M. Jørgensen (SF). Foto: DanmarkC TV.

Tommy Rachlitz Nielsen (K) var kritisk over, at en minioster kan finde på at blande sig i kommunale forhold. Konservative er imod social kontrol, men ved ikke hvor meget der er af det i klubben. Vi er også meget imod at blande og i foreningernes muligheder for at gøre tingene selv. Forslaget afviger ikke fra DF politik, og derfor legitimt at stille forslaget. Konservative vil undlader at stemme.

Peder Tind (V) det er fint man ytre et ønske og sætter spot på det. Men der henvises ikke til en lovgivning. Derfor må integrationsministeren lave en lov, vi kan forvalte efter. Vi er tilhængere af, og kan li’ de faciliteter vi har i vores by. Vi skal ikke gøre noget ulovligt, og beslutte noget der fratagr andre deres muligheder.

Susanne Eilersen afsluttede med at takke for debatten. Hun var også klar over, at teksten kune blive fordrejet. Stillede et ændringsforslag: Kommunen må ikke stille svømmehaller til rådighed hvor det modsatte køn ikke har adgang.

Forslag og ændringsforslag blev ikke vedtaget. Konservative undlod at stemme, Dansk Folkeparti stemte for, mens øvrige partier stemte imod.

Tilsagn fra udvalgsformanden Peder Tind betyder, at sagen oversendes til Kultur- og Idrætsudvalget, som det er gammel praksis.