FREDERICIA

“Sur smiley” til Stævnhøj Plejecenter – og det går ud over beboere og pårørende

På Stævnhøj Plejecenter bliver beboere og pårørende ignoreret og det faglige niveau er for lavt

Sådan lyder ordene fra Styrelsen fra Patientsikkerheds afgørelse om påbuddet Stævnhøj Plejecenter modtog 17. juni 2021.

Stævnhøj Plejecenter modtog påbuddet, fordi det bl.a. ikke levede op til kravene om god pleje, samarbejde med pårørende og journalføring. Det viser sig fortsat at være et problem på plejecenteret, for Styrelsen for Patientsikkerhed har altså besluttet at fastholde påbuddet og truer nu med bøder for at få plejecenteret til at rette ind.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver i afgørelsen om en borger, som gentagne gange oplever at blive ringet op om natten af en pårørende som bor på Stævnhøj, simpelthen fordi beboeren ingen hjælp kunne få af personalet:

“Tilsynet fik under interview oplyst, at pårørende til borger med demenssygdom, som var på
midlertidigt ophold i plejeenheden, ikke havde mulighed for at tilkalde hjælp fra personalet om
natten, når der var behov herfor og, at vedkommende flere gange var blevet ringet op af borgeren om
natten, når borgeren behøvede hjælp, fordi borgeren ikke havde mulighed for at tilkalde personalet.”

Det viser sig endda, at når den pårørende kontaktede personalet på Stævnhøj, blev bekymringen ignoreret.

“Styrelsen vurderer, at der ikke var blevet lyttet tilstrækkeligt til den pårørende, idet medarbejderne
som tog imod besked fra den pårørende om borgerens opkald, ikke havde reageret på viden om
borgerens behov for at tilkalde hjælp om natten og givet beskeden videre.”

Styrelsen for Patientsikkerhed kræver nu, at Stævnhøj Plejecenter lever op til kravene, ellers straffes de med bøde, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning.

Påbuddet kan ophæves, når styrelsen for Patientsikkerhed ved nyt tilsyn har konstateret, at påbuddet samt supplerende påbud i sin helhed er efterlevet, jf. servicelovens § 150.

Nedenstående er konklusionen fra Styrelsen fra Patientsikkerheds afgørelse om påbuddet. Du kan læse det hele her.

Konklusion

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af ovenstående forhold angående ældretilsynets
fund omkring plejeenhedens mangelfulde understøttelse af borgernes selvbestemmelse, livskvalitet,
trivsel og relationer, plejeenhedens mangelfulde sikring af anvendelse af socialpædagogiske metoder
og tilgange til borgere med særlige behov, plejeenhedens mangelfulde dokumentationspraksis,
plejeenhedens mangelfulde organisering i forhold til varetagelse af kerneydelsen i alle plejeenhedens
afdelinger og til alle borgere udgør en risiko for, at der i plejeenheden ikke ydes personlig og praktisk
hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet efter servicelovens §§83-87, jf. § 150


Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på den baggrund, at Stævnhøj Plejecenter sikrer borgernes
selvbestemmelse, livskvalitet, trivsel og relationer fra den 7. december 2021.


Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på den baggrund, at Stævnhøj Plejecenter sikrer, at der
beskrives og anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og
pleje af den fornødne kvalitet fra den 7. december 2021.


Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på den baggrund, at Stævnhøj Plejecenter sikrer, at
plejeenhedens organisering understøtter varetagelse af kerneopgaverne fra den 7. december 2021.


Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder på den baggrund, at Stævnhøj Plejecenter sikrer en
dokumentationspraksis, der understøtter, at den hjælp, omsorg og pleje som der ydes har den
fornødne kvalitet fra den 7. december 2021.


Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. servicelovens § 157 a, stk. 1, medmindre
højere straf er fastsat i anden lovgivning.


Påbuddet kan ophæves, når styrelsen for Patientsikkerhed ved nyt tilsyn har konstateret, at påbuddet
samt supplerende påbud i sin helhed er efterlevet, jf. servicelovens § 150.

Kilde: https://stps.dk/da/tilsyn/paabud/paabud-for-aeldretilsynet/distrikt-21-plejecenter-staevnhoej/~/media/651052CD964D4041995A7C38E28194D7