FREDERICIA

Sundhedsstyrelsen træner krisestyring ved atomulykke

Sundhedsstyrelsen træner krisestyring ved atomulykke

Info_i_blue.svgDen 11. og 12. november deltager Sundhedsstyrelsen i en øvelse, hvor alle niveauer i krisestyringssystemet i Danmark tester deres evne til at videreføre samfundskritiske funktioner ved en atomulykke.

Den 11. november 2015 bliver Danmark ramt af en planlagt katastrofe, når et atomdrevet russisk skib i teorien kolliderer med et stort fragtskib i Kattegat. Den simulerede kollision bliver startskuddet på en kæde af begivenheder, hvor hele krisestyringssystemet, herunder Sundhedsstyrelsen, bliver sat på prøve under øvelsen KRISØV.

Hele katastrofeberedskabet vil stå over for store og komplekse opgaver, når samfundsvigtige funktioner som bl.a. beredskab og civilbeskyttelse, sundhed, fødevarer, transport, energi, efterretnings- og sikkerhedstjeneste, udenrigstjeneste mv. kommer under pres.

Katastrofen planlægges at få et omfang, hvor det bliver nødvendigt at aktivere alle niveauer af krisestyringssystemet i Danmark – fra regeringens krisestyringsorganisation helt ud til de lokale beredskaber i de ramte områder.

I Sundhedsstyrelsen er der under øvelsen fokus på beskyttelse af befolkningens sundhed i de berørte områder og ikke mindst at få kommunikationen om eventuelle beskyttelsestiltag hurtigt og effektivt ud til borgene.

”Erfaringer viser, at en atomulykke kan gøre mange borgere bange og bekymrede, også selv om de ikke er direkte berørt af ulykken. Sundhedsstyrelsen arbejder under hele øvelsen – som i en virkelig nødsituation – tæt sammen med alle relevante sektormyndigheder om at minimere eventuelle sundhedsmæssige følger af ulykken og med at få information ud til de berørte borger om, hvordan de skal forholde sig” siger Mette Øhlenschlæger, enhedschef for Statens Institut for Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen.

Tilbagevendende øvelse

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

Øvelsen skal danne grundlag for at styrke varetagelsen af kerneopgaverne i krisestyringen, herunder at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.

I 2015 deltager omkring 35 ministerier, styrelser, udenlandske ambassader, private virksomheder i krisestyringsøvelsen.

(Kilde : Sundhedsstyrelsen.dk)