SAMFUND

Sundhedsstyrelsen ser ikke en stigning i misbrug af opioider hos børn og unge i Danmark

Af Steen Knudsen

Efter gennemgang af den foreliggende dokumentation vurderes der ikke at være tale om et stigende problem

Det har været fremme i medierne, at der skulle være en stigning i børn og unges brug af opioder. Opioider er en klasse af stærke smertestillende medicin. Eksempler på opioider inkluderer morfin, kodein, oxycodon, fentanyl og heroin. Nogle opioider er lovlige og kan kun fås på recept fra en læge, mens andre, såsom heroin, er ulovlige og kan være farlige på grund af deres høje risiko for afhængighed og overdosering.

Undersøgelsen

Påstanden er blevet undersøgt af Sundhedsstyrelsen, og de er nået frem til, der ikke kan ses en stigning blandt børn og unge. Det har de gjort ved, at gennemgå diverse dokumentation som kommunernes registreringer af personer i stofmisbrugsbehandling og Giftlinjen, samt Toldstyrelsens indberetninger om tramadol og oxycodon.

Data fra kommunernes misbrugsbehandling for unge foreligger ikke for 2022, og derfor er der ikke et aktuelt overblik over unge i misbrug.

Sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen i sundhedsstyrelsen:

”Når vi ser på de tilgængelige data, så ser vi ikke en national opioid-krise i Danmark – vi hører heller ikke om det fra vores europæiske nabolande. Vi kan se en lille stigning i andelen af de unge mellem 18-24 år, der indskrives i stofmisbrugsbehandling med tramadol, oxycodon o.l. som hovedstof for deres misbrug – en stigning fra 2,4 pct. til 3,5 pct. fra 2019 til 2021. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det drejer sig om få unge mennesker. Vi taler om en stigning fra 115 unge i 2019 til 158 i 2021”, fortæller sektionsleder Maja Bæksgaard Jørgensen og fortsætter:

”Hos de helt unge under 18 år, har der været under en håndfuld unge i behandling af misbrug af tramadol, oxycodon o.l. fra 2019 til 2021, men vi anerkender, at nogle kommuner melder om lokale problemer med misbrug af smertestillende lægemidler blandt unge. Og selvom vi må understrege, at der ikke er tale om et udbredt misbrug på landsplan, så er det naturligvis vigtigt, at man samarbejder lokalt om at løse problemerne, når de opstår, og at dem, der er omkring de unge, griber tidligt ind, for at forebygge et misbrug,” siger sektionschef, Maja Bæksgaard Jørgensen.

Epidemi i USA

USA en af ​​de lande, der lider af en misbrugsepidemi. Misbrug af stoffer som opioider og amfetaminer er blevet et stort problem i USA i de seneste år. I oktober 2017 erklærede præsident Donald Trump officielt en national sundhedskrise på grund af opioidkrisen, og før ham har Barack Obama og George W. Bush også erklæret brugen af opioder for en national sundhedskrise.

Endelig opgørelse for Danmark

Sundhedsstyrelsen at have klar i slutningen af denne måned. Så forventes det, at kommunernes SSP-samarbejde har lavet en opgørelse, som derefter samles ved Sundhedsstyrelsen.