Læserdebat

Styrk natur og friluftsturismen omkring Fredericia

Læserdebat af : Lars Olesen, Byrådskandidat for SF i Fredericia, Prinsessegade 62, 1.TV 

Lillebælt og naturen omkring Fredericia er et kæmpe aktiv for byen. Et fyrtårn, som flere skal vide mere om og som det skal være nemmere at opleve på tæt hold. Desværre også et fyrtårn, der helt bliver overset i budgetforligets ”turismedel”

Flere og flere danskere vil gerne tættere på naturen og under Corona-nedlukning har friluftsturismen fået et boost. Det skal vi arbejde aktivt for at udnytte i Fredericia og lade det spille én af hovedrollerne i den nye turisme- strategi. Det kræver ikke dyre events eller kæmpe anlæg, men at vi gør det mere attraktivt at komme hertil som cykelturist, som et naturligt stop på en vandreferie omkring Lillebælt eller for at opleve og være aktiv over, i, under og omkring Lillebælt. 

Bridgewalking er en stor succes og en god måde at vise Lillebælt frem på. Vi skal tænke videre og mere. Både på de små tiltag, som vi i kommunen selv kan sætte i gang, men lad os også tænke det lidt mere offensivt og udnytte det samarbejde vi har med andre kommuner, som vil det gode for naturparken. 

Her blot mine første beskedne bud på indsatser der kunne gøre turismen mere grøn og 

Styrk samarbejdet omkring Naturpark Lillebælt, så vi sammen med andre kommuner udvikler nye aktiviteter og attraktioner. Finder på flere måder at opleve Lillebælt på. 

Lad turismestrategien tale sammen med kommunens klimaplaner og sikre at vi er bæredygtige i de aktiviteter vi brander os på. Drop krydstogtturismen og blåstemplingen af den klimabelastning der alt for ofte lægger til havn i Fredericia. Vi skal brande Fredericia mere grønt og kæmpe for at fremme en mere bæredygtig turisme. 

Lad os arbejde for en forlængelse af ”Lillebæltsstien”, så den lange vandrerute på Fynssiden fortsætter rundt tæt på Lillebælt og helt til Trelde Næs. Så bliver stien attraktiv for de mange, der gerne vil på vandreferie og Fredericia ville være en naturlig base, hvis man gerne ville opleve Lillebælt sydpå, nordpå og over bæltet. 

Lad os tage initiativet til en ”vandbus” i form af en el-færge for gående og cyklister fra Kanalbyen til Middelfart. 

Lad os arbejde på bedre skiltning fra banegården i retning af vandreruter og gøre det nemmere fx at komme af med sin tunge rygsæk, mens man oplever volden eller Fredericia midtby. 

Der er masser af muligheder og friluftsturismen har ”momentum” og turismestrategien skal spille bold med klimahandleplanen og vores fokus på Lillebælt som naturpark. 

Millionerne er fundet. Vi skal bruge dem ordentligt og væsentligt grønnere end vi gør i dag. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv