FREDERICIA

Strategi for Bæredygtig Udvikling sendt i høring

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Byrådets bud på en strategi for bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune sendes i høring

Hvordan skal alle i Fredericia Kommune bidrage til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold? Det har byrådet givet deres bud på i den strategi, der netop er sendt i høring, oplyser Fredericia Kommune i en pressemeddelelse.

Formanden for Klima-, Energi og Miljøudvalget, Tommy Rachlitz Nielsen (K) glæder sig over strategien, og håber den bliver vel modtaget af byens borgere. Foto: Fredericia Kommune / DanmarkC TV

– Jeg er utroligt glad for byrådets brede opbakning til det udkast til ny strategi for bæredygtig udvikling, vi nu sender i høring. Det er en række vigtige temaer, vi tager under behandling, herunder temaer, som vi allesammen bliver nødt til at forholde os til. Det hele flugter flot med Vision2033, som byrådet vedtog i foråret. Så nu glæder vi os til at se, hvordan det bliver modtaget af fredericianerne, siger Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

Strategien er inspireret af FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og handler om både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Den tager særligt udgangspunkt i byrådets ambition om, at Fredericia skal være grøn i verdensklasse.

Det er strategien, der fastlægger kommunens retning og ambitionsniveau for at sikre en mere bæredygtig udvikling i de kommende år. Strategien omfatter syv temaer, der hænger sammen og supplerer hinanden på tværs: 

  • Fællesskab, læring og handlekraft 
  • Lige muligheder for et sundt og godt liv 
  • By og lokalsamfund i balance 
  • Livet i naturen 
  • Vækst og erhvervsudvikling med omtanke 
  • Bæredygtig forsyning og ansvarligt forbrug 
  • Kommunen som bæredygtig virksomhed

Ambitionsniveauet i strategien er sat af byrådet, der på sit møde den 19. juni 2023 besluttede at sende forslag til Strategi for Bæredygtig Udvikling i offentlig høring. 

Strategi for Bæredygtig Udvikling, Fredericia for Verdensmålene, 2024 er i offentlig høring indtil og med 26. oktober 2023.  Læs mere på www.fredericia.dk/verdensmaalene