FREDERICIA

STORT VIDEREUDDANNELSES PROGRAM

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Stort videreuddannelsesprogram for 800 pædagoger og lærere sættes i gang

 

Med en bevilling på næsten 37 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sætter Fredericia kommune nu fuld kraft på et stort videreuddannelsesprogram inden for inklusion.

 

Der har længe været arbejdet på at skrue et videreuddannelsesforløb sammen, som kan give alle pædagoger og lærere et løft i forhold til at arbejde med, at alle børn skal trives i de nære fællesskaber og blive så dygtige, som de nu har mulighed for at blive.

 

Bevillingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gør det nu muligt at sende 800 pædagoger og lærere i de kommunale børnehaver og folkeskolerne på videreuddannelse.

 

”Med denne store håndsrækning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan vi nu imødekomme ledere og medarbejderes ønske om videreuddannelse inden for inklusion. De første 100 lærere og 100 pædagoger kommer nu af sted på 7 ugers videreuddannelse hen over det kommende skoleår”, udtaler Børne- og Uddannelsesformand Susanne Eilersen.

 

Der er i Fredericia blevet arbejdet meget med at inkludere børn med særlige behov i børnehaverne og på skolerne. Denne indsats har vist sig at kræve løbende opkvalificering af lærere, pædagoger og ledere. Målet er, at de i det pædagogiske arbejde kan benytte den nyeste viden om, hvad der virker bedst i forhold til alle børns trivsel og læring.

 

Susanne Eilersen udtaler: ”I Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker vi, at alle børn i Fredericia skal trives og lære. De skal trives og udfordres optimalt i de almindelige kommunale dagtilbud og skoler. Og det bedste vi kan gøre for vores børn er at give dem lige adgang til fællesskaber, som kan gøre dem robuste til at klare sig i livet”.

 

Hun håber derfor også på stor forståelse og opbakning fra alle forældre til, at der de næste år – i kortere perioder – vil være vikarer inde og løfte opgaver i børnehaverne og på skolerne, når der er personale, der skal af sted på videreuddannelse.

 

Fakta:

Fra efteråret 2014 til juni 2018 vil der årligt komme 200 pædagoger og lærere fra børnehaverne og folkeskolerne i Fredericia på et 7 ugers videreuddannelsesforløb inden for inklusion.

 

Videreuddannelsesprogrammet er tilrettelagt i samarbejde med ledere og de faglige organisationer (DLF og Bupl) og varetages af UC-Lillebælt.
Der kommer også andre efteruddannelsesløft til pædagoger og lærere i de kommende år i kraft af ny skolereform.