112

Store ødelæggelser ved branden i Dronningensgade

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Efterslukning vil sikkert vare længe, og de materielle skader er omfattende.

Ikke alene er der været tale om om store bygningsmæssige skader, men også en garage med biler er brændt.

Lige nu afventes maskinkraft til at vælte en mur, der udgør en sikkerhedsrisiko.

TrekantBrand oplyser, at et gulv i Round Tables lokaler gør efterslukningen vanskelig. Brandvæsenet skal være helt sikker på, at alle gløder er slukket.

Hvad er Round Table?

“Formålet er at fremme medlemmernes personlige udvikling gennem et engageret medlemsskab, der giver et godt kammeratskab og netværk på tværs af faggrupper og geografiske forhold.
Gennem sit medlemsskab møder man mange mennesker, organisationer og virksomheder, som man ellers ville have svært ved at komme i kontakt med som privatperson.

Både herhjemme og internationalt er der mange tilbud om møder og rejser, der hver for sig gør medlemsskabet og den personlige udvikling til en del af livet.

Mange tablere ser med glæde tilbage på tablertiden, når de er faldet for aldersgrænsen på 40 år. Som efterfølgelse af medlemsskabet i Round Table findes der en række Ex-table klubber, hvor tablere efter at have forladt RT, fortsætter tablerlivet.
Medlemmer i disse klubber mødes regelmæssigt.”

Kilde: RT