FREDERICIA

Store donationer til trivselsindsatser i Fredericia

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark har uddelt midler til en række nye aktiviteter og projekter i regionen – særligt mange til indsatser, der kan skabe bedre trivsel blandt regionens børn og unge.

TryghedsGruppens regionale råd i Syddanmark har for nyligt tildelt 12.123.912 kr. til tryghedsskabende projekter. Blandt disse er 7.327.367 kr. specifikt rettet mod Syd- og Sønderjylland. Her er over 5,4 mio. kr. allokeret til initiativer for bedre trivsel blandt regionens børn og unge.

En særpulje på 6.349.304 kr. er dedikeret til børn og unges trivsel, hvoraf 5.481.029 kr. går til Syd- og Sønderjylland. Denne pulje inkluderer støtte til Headspace i Billund og Fredericia for deres “Gruppeforløb i 2 Headspaces” projekt, der modtog 300.000 kr.

Fokus på ungdommen
I sommer afholdt TryghedsGruppens regionale råd trivselsværksteder i Haderslev og Svendborg, hvor mere end 100 unge fra regionen delte deres oplevelser med mistrivsel og perspektiver på, hvordan TrygFonden bedst muligt kan bidrage til at styrke trivslen i regionen. Sammen med beslutningstagere og organisationer arbejdede det regionale råd videre med indsigterne fra trivselsværkstederne og oprettede i efteråret en særpulje, der har inddraget de unge fra start til slut – også i udmøntningen af midler.

Formand for TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark, Lone Schultz Hedemand. Foto: tryghed.dk

– Vi har valgt en anderledes tilgang til at uddele donationer i Region Syddanmark denne gang ved at invitere de unge med. Vi har lyttet og spurgt ind til deres oplevelser og holdninger og ladet dem være med i beslutningen. Det har været meget givende og spændende at høre de unges forslag og anbefalinger, og det er tydeligt, at det har afgørende betydning for deres trivsel, at de føler sig som en del af et fællesskab, siger Lone Schultz Hedemand, formand for TryghedsGruppens regionale råd i Region Syddanmark, og hun fortsætter:

– Vi har brugt de unges input i vores vurdering af de mange donationsansøgninger. I denne runde har vi fået mange gode ansøgninger, som viser, at der er et fantastisk engagement og gode kræfter i regionen, der gerne vil bidrage til større trivsel og tryghed særligt blandt børn og unge, siger Lone Schultz Hedemand.

Støtte til lokale projekter i Fredericia
I Fredericia har man modtaget 447.720 kr. til forskellige tryghedsskabende projekter.

Mødrehjælpens lokalforening i Fredericia modtog 123.050 kr. til deres “Familie campingferie 2024” projekt. Dette er et eksempel på TrygFondens mål om at understøtte børn og unges fysiske, mentale og sociale trivsel.

TrygFondens arbejde inkluderer også støtte til voksne og ældres velvære. Et specifikt projekt rettet mod ældre i Fredericia, “DFH 2024” fra De Frivilliges Hjælpecentral i Fredericia, har modtaget 15.000 kr.

Fredericia Dame Roklub har også modtaget støtte på 9.670 kr. til indkøb af redningsveste, hvilket er en del af TryghedsGruppens indsats for at øge dagligdagens sikkerhed og tryghed.

Sidste år fik 6 projekter i Fredericia støtte fra TryghedsGruppen, SIND Fredericia’s “Udflugt for psykisk sårbare” med en donation på 7.136 kr., og Sammenslutningen af foreninger i Seniorhuset I.P. Schmidt (SIPS) i Fredericia’s “Fysisk og mental træning”, som modtog 13.130 kr. Andre modtagere inkluderede Fredericia Sejlklub, Fredericia Motorklub, EUC Lillebælt i Fredericia og Selvhjælp Fredericia-Middelfart, som modtog ikke mindre end 634.000 kr. til projektet: “Børn i trivsel 2.0”.