Home FREDERICIA Stor investering i arbejdsmarkedsområdet skal bruges på kortere ventetider og bedre service
Stor investering i arbejdsmarkedsområdet skal bruges på kortere ventetider og bedre service

Stor investering i arbejdsmarkedsområdet skal bruges på kortere ventetider og bedre service

0

Social- og beskæftigelsesudvalget omsætter fem mio. kr. fra budgettet til forbedring af service, efter- og videreuddannelse og hurtigere afklaring for borgerne

Det var et enigt byråd, der som en del af budget 2018 vedtog at investere 5 mio. kr. i indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Mandag aften besluttede Social- og beskæftigelsesudvalget hvordan midlerne skal fordeles på en lang række projekter og indsatser. Hovedformålene er at give bedre service, sikre hurtigere afklaring for borgerne, en håndholdt indsats for veteraner, bedre erhvervsservice og nye socialøkonomiske aktiviteter. Listen tæller i alt 25 projekter og indsatser, der skal give brugerne en mere smidig og sammenhængende oplevelse.

Peder Tind – Foto Fredericia kommune

”Det er været vigtig for os at tilføre midler til området, så vi kan give brugerne en god oplevelse når de er i kontakt med jobcenteret. Nøgleordene er kvalitet, sammenhæng og dialog. Vi har en fælles opgave sammen med vores borgere og virksomheder om at få afklaret borgerne, få dem der kan i arbejde, og sikre at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for. Jeg er glad for, at vi kan ansætte nye medarbejdere, sætte gang i konkrete indsatser og lave kompetenceudvikling for medarbejdere og borgere”, siger Peder Tind, formand for Social og Beskæftigelsesudvalget.

Indsatsen for bedre service tæller blandt andet løbende tilfredshedsmålinger blandt borgere og virksomheder, forbedring af standardbreve og hurtigere svar. Samtidig kommer der fokus på konfliktløsning, og der udarbejdes en samlet servicepakke, baseret på den kommende analyse af arbejdsmarkedsområdet. Et andet vigtigt indsatsområde er indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft til Fredericias virksomheder, der oplever stor efterspørgsel efter medarbejdere.

”Det er enormt vigtigt, at vi udnytter opsvinget og hjælper borgerne med at opkvalificere sig, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet, og virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger. Jeg er rigtig glad for, at vi blandt andet ansætter en medarbejder til at fokusere på et uddannelsesløft af vores ledige. Vi ved også, at en tættere dialog med dagpengemodtagerne har en positiv effekt, og her sætter vi også midler af til at lave en målrettet indsats for at få matchet kvalifikationer med efterspørgslen. Det gælder ikke mindst i transport- og logistikbranchen, hvor vi ser stor efterspørgsel, ” siger Søren Larsen, næstformand i Social- og beskæftigelsesudvalget.

Borgere, der har været ledige i længere tid, oplever lange sagsbehandlingstider. Udvalget har derfor besluttet, at der skal fokus på tidligere afklaring, så ventetiden reduceres. Det bliver et selvstændigt mål for analysen af arbejdsmarkedsområdet at se på, hvordan man kan forbedre arbejdsgange og tilføre flere ressourcer til hurtigere udredning. En vigtig inspirationskilde bliver ’Din indgang’, der er et uformelt sted hvor unge med social problemer bliver mødt af kommunen i øjenhøjde. Med udmøntningen kommer en ekstra indsats for unge under 30 år, der gennem praktik skal komme tættere på arbejdsmarkedet.

”Det glæder mig, at vi nu får set på, hvordan vi bedre kan hjælpe de mennesker, der har været ledige i lang tid, og som har brug for afklaring, så de kan komme videre. Det positive her er, at der nu er afsat penge til speciallægeerklæringer. Jeg er også glad for oprettelsen af 25 minifleksjobs. Det er positivt, at vi udbygger samarbejdet med Din Indgang, som har haft stor succes med at tage udgangspunkt i borgernes drømme og ønsker, ikke mindst blandt de unge mennesker, som har det svært. Det handler om, at vi spiller borgerne gode i et tæt samspil. En af forudsætningerne for, at udvalgets arbejde lykkes er ligeledes øget fokus på den enkelte borger. Herunder at borgeren oplever kontinuitet i mødet med Jobcentret og ikke skal skifte sagsbehandler hele tiden”, siger Inger Nielsen, medlem af Social- og beskæftigelsesudvalget.

Som garnisonsby og hjemsted for Telegrafregimentet, KFUM Soldaterhjem og Veteranhjem Trekantområdet er Fredericia Kommune hjem for mange veteraner. I forbindelse med udmøntningen af budgettet udpeges en veterankoordinator, der kan koordinere indsatser for udsatte veteraner. Samtidig besluttede Social- og beskæftigelsesudvalget at tage initiativ til en veteranpolitik, der forventes klar i 2019.

Et selvstændigt fokusområder bliver socialøkonomiske aktiviteter, hvor sættes gang i en række initiativer, der skal bringe mennesker med psykisk sygdom og handicap tættere på arbejdsmarkedet, blandt andet gennem etablering af et værksted og minifleksjobs. Den konkrete udmøntning bliver til i tæt samarbejde med handicaprådet, ligesom en lang række af de 25 initiativer bliver tværgående samarbejder med blandt andet Uddannelsesudvalget, Senior- og Handicapudvalget og Sundhedsudvalget.