Home FREDERICIA Stor efterspørgsel på mejeriprodukter sikrer Arla et stærkt halvårsresultat
Stor efterspørgsel på mejeriprodukter sikrer Arla et stærkt halvårsresultat

Stor efterspørgsel på mejeriprodukter sikrer Arla et stærkt halvårsresultat

0

Covid-19 krisen definerede første halvår af 2020, og i takt med at mange lande måtte lukke ned, synliggjorde krisen, vigtigheden af sammenhængende forsyningskæder for fødevarer. 
Arlas første prioritet var at sikre sine medarbejderes sikkerhed samt den globale forretning og da Arla er bredt funderet både geografisk og i de enkelte kategorier, kunne virksomheden hurtigt omstille sin produktion på trods af globale udfordringer med blandt andet forsyningskæden og logistikken. 
I første halvår af 2020 voksede Arlas globale brands med exceptionelle 10,4 procent, og andelsselskabet sikrede en stærk og konkurrencedygtig Arla-indtjening. 

Koncernens samlede omsætning steg med 2,8 procent til 5,4 mia. EUR sammenlignet med 5,2 mia. EUR i første halvdel af 2019, primært drevet af en meget stærk vækst i salget af strategiske brands på tværs af markeder. Arla øgede lønsomheden og opnåede en nettoresultatandel på 3 procent af omsætningen sammenlignet med 2,3 procent i første halvdel af 2019.   

På trods af de meget udfordrende globale markedsforhold leverede Arla en stabil og konkurrencedygtig aconto-mælkepris til andelshaverne i hele første halvdel af 2020. Arla-indtjeningen – som måler den værdi, Arla skaber per kg ejermælk – var på 37,0 eurocent sammenlignet med 36,1 eurocent i første halvdel af 2019. 

“Det første halvår af 2020 har i sandhed været en særdeles usædvanlig tid, og jeg er meget stolt af vores medarbejdere, vores andelshavere og vores resultater. Covid-19 krisen er den alvorligste krise, jeg har oplevet som CEO i Arla, og ligesom mange andre fødevarevirksomheder, har vi meget hurtigt skulle omstille vores produktion til at imødekomme markant ændrede spisevaner hos forbrugerne, efterhånden som de enkelte lande lukkede ned. Det lykkedes os lynhurtigt at kanalisere mælk fra vores foodservice-forretning til detailhandlen og sikrede dermed at kunne levere markant flere mejeriprodukter til madlavning derhjemme. Det viser, hvor robust og smidig vores forretning og andelsselskab er,” siger CEO i Arla Peder Tuborgh.     

Trods Covid-19 krisen leverede Arlas transformations- og effektivitetsprogram Calcium større omkostnings-besparelser end forventet på 69 mio. EUR. Omkostningsbesparelserne skyldes hovedsageligt lavere indirekte omkostninger og optimeringer af forsyningskæden.    

“Vi har måttet navigere i en krise med meget stor usikkerhed i den globale mejeribranche, hvor markedspriserne faldt betydeligt, og valutaerne blev kraftigt påvirket. Takket være vores position både geografisk og i de enkelte kategorier har vi leveret meget stærke finansielle resultater, øget vores lønsomhed og sikret fortsatte besparelser gennem Calcium i første halvår af 2020.
Situationen er dog fortsat meget usikker, og vi skal fortsat være vedholdende for at sikre kontinuiteten i forretningen,” siger CFO i Arla Torben Dahl Nyholm.   

Forbrugerne vælger kendte brands i krisetider
Da restauranter, caféer og kantiner måtte lukke på grund af Covid-19 krisen, oplevede Arlas foodservice-forretning en hurtig og kraftig tilbagegang. I takt med at flere har lavet mad og spist derhjemme, har forbrugere købt flere traditionelle mejeriprodukter, og dette mere end opvejede det tabte foodservice-salg og de lavere markedspriser. Den samlede volumendrevne omsætningsvækst for strategiske brands steg med hele 10,4 procent. De globale mærker Lurpak® og Puck® oplevede en imponerende vækst på henholdsvis 17,7 og 16,7 procent. Arla® var påvirket af tilbagegangen i foodservice, men leverede stadig en volumenvækst på 3,3 procent, mens Arlas mælkebaserede drikkevarer (MBB) leverede en volumenvækst på 13,1 procent, primært drevet af Starbucks®.   

“Da forbrugere verden over blev tvunget til at blive hjemme, forventede vi, at vores traditionelle mejeriprodukter ville klare sig godt, og det har de bestemt også gjort. Under nedlukningen har mejeriprodukter fået en fornyet og øget relevans hjemme hos forbrugerne på tværs af lande, og de har f.eks. været meget glade for at lave mad med vores Lurpak® smør. Efterhånden som de enkelte lande begynder at åbne op igen, arbejder vi på, hvordan vi bedst kan fortsætte med at levere vores kendte brands til kunder og forbrugere,” siger Peder Tuborgh.

Kommercielle segmenter leverer stærke resultater
For at styrke sin position som førende global mejerivirksomhed fokuserer Arla sine aktiviteter på fire forretningsområder. Selv om alle segmenter har været stærkt påvirket af Covid-19 krisen, hvor udgangs- og rejserestriktioner i først Kina og dernæst det meste af Europa og USA medførte udfordringer i logistikken og forsyningskæden, har segmenterne både leveret stærke finansielle resultater og volumendrevet omsætningsvækst for brandede produkter.

Arlas Europa-segment tegner sig for omkring 60% af forretningen og leverede en exceptionel fremgang i brandede produkter på 6,3 procent, primært drevet af Lurpak®, Arla® og Starbucks®. I Arlas Europa-segment steg omsætningen med 0,9 procent til 3.178 mio. EUR sammenlignet med 3.149 mio. EUR i samme periode sidste år.  Arlas europæiske foodservice-forretning oplevede en kraftig tilbagegang, men dette blev mere end opvejet af stærke resultater i detailhandlen og en betydelig stigning i e-handel. 

Arlas internationale segment har med 22,1 procent leveret den største omsætningsvækst i de seneste fem år, idet den steg til 1.024 mio. EUR sammenlignet med 839 mio. EUR i første halvdel af 2019. Mellemøsten og Nordafrika (MENA) var den primære drivkraft bag den betydelige vækst, da nedlukninger og udgangsforbud medførte en kraftig stigning i madlavning derhjemme og det generelle forbrug af mejeriprodukter. Alle andre internationale markeder bidrog også positivt til omsætningsvæksten. Den samlede volumendrevne vækst i brandede produkter nåede helt op på 19,5 procent.   

Arla Foods Ingredients (AFI), et 100% ejet datterselskab af Arla Foods, leverede i første halvdel af 2020 omsætningsvækst på 2,4 procent til 360 mio. EUR i forhold til 352 mio. EUR i samme periode sidste år, primært drevet af stabil drift og øget efterspørgsel efter AFIs value-add-produkter inden for spædbørnsernæring, sundhed, sport og fødevarer. 

Trading, som er “business-to-business” salg af råvarer, fastholdt sin stærke position fra 2019, men efterhånden som Covid-19 krisen påvirkede det globale marked, faldt markedspriserne betydeligt, og mængderne blev reduceret, da de blev kanaliseret ind i detailhandlen. Omsætningen i Trading faldt i første halvdel af 2020 fra 861 mio. EUR til 790 mio. EUR, svarende til 8,3 procent.

Arlas andelshavere fortsætter deres bæredygtighedsrejse på trods af Covid-19 krisen
Gennem hele Covid-19 krisen har Arlas andelshavere leveret mælk og samtidig sikret deres medarbejderes ve og vel. Derudover har de også fortsat deres bæredygtighedsrejse, og i juni indsendte 90 procent af Arlas europæiske andelshavere frivilligt klimadata, hvilket har resulteret i et af verdens største klimadatasæt for mejeriprodukter. Eksterne rådgivere og Arla forventer at have de første resultater fra datasættet klar i starten af 2021.   

Forventninger til helåret  
Usikkerheden omkring varigheden og omfanget af de økonomiske og markedsmæssige konsekvenser af Covid-19 krisen forventes at fortsætte i anden halvdel af 2020. Arla vil fortsat fokusere på at styre virksomheden sikkert gennem krisen, den kommende deadline for Brexit-forhandlingerne og den forestående globale recession.  

“På kort sigt ser vi to meget alvorlige og uforudsigelige risici for anden halvdel af 2020. Den ene er Covid-19 krisen, som langt fra er slut. Derudover har vi de potentielle negative konsekvenser af Brexit-forhandlingerne. På længere sigt er det nødvendigt for forretningen at være klar til at navigere gennem den forventede globale recession. Så vi skal fortsat være robuste og agile for at sikre, at Arla fortsætter med at være lige så solid og konkurrencedygtig, som den er i dag,” siger administrerende direktør Peder Tuborgh. 

Trods de meget usikre eksterne faktorer forventer Arla at nå en omsætning for 2020 på 10,4-10,8 mia. EUR, en nettoresultat-andel på 2,8 til 3,2 procent af omsætningen og en gearing ved årets udgang i den lavere ende af 2,8-3,4.