SAMFUND

STØRRE FOKUS PÅ PÅRØRENDE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Om kort tid udbyder Fredericia kommune et nyt Lær at tackle-kursus, der er målrettet pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse

 

Lær at tackle-kurserne i Fredericia har stor effekt for deltagerne på kurserne. En evaluering af kurserne viser, at kursisterne får det markant bedre efter kurset.

”Vores Stanford-kurser har haft fokus på udsatte borgere, men nu vender vi blikket mod de pårørende. Vi kan sammenligne det med, at hvis iltniveauet falder i et fly, så opfordres man til at hjælpe sig selv, før man hjælper andre. Det er det samme, vi gerne vil med kurserne til pårørende. For ofte så er det, det pårørende har svært ved, og så er der en stor risiko for, at de selv brænder ud. Det vil vi gerne investere i ikke sker”, siger formanden for Social og Omsorgsudvalget Henning Due Lorentzen.

En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende til en langtidssyg føler sig deprimeret, og én ud af tre føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Det nye kursus ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” skal være med til at forebygge, at pårørende udvikler stress, depression eller mistrivsel på grund af de ekstra udfordringer, de møder.

 

”Med det nye Stanford-kursus tager vi hånd om vores pårørende med en forebyggende indsats. De yder en enorm indsats i hverdagen, men vi skal passe på dem og lærer dem at passe på sig selv. På kurset får de redskaber til at passe på sig selv, bevare de sociale relationer og ikke mindst lærer de, at det er okay at bede om hjælp”, siger formanden for sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Der første kursus for pårørende i Fredericia starter den 26. oktober og foregår en dag om ugen i syv uger. Man skal som pårørende sætte 2,5 time af hver uge til kurset.

Du kan få flere oplysninger om kurset og tilmelde dig hos koordinatorerne Gitte Peitersen, koordinator på telefon 7210 5855 eller mail gitte.peitersen@fredericia.dk eller Anne Erdmann på telefon 7210 5851 eller mail anne.erdmann@fredericia.dk

”Lær at tackle hverdagen som pårørende” er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune.

Fakta

I Danmark er der 750.000 voksne danskere, som er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer. Men hvis alle pårørende, uanset alder, regnes med, er antallet formodentlig langt højere. ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” vil kunne hjælpe alle voksne pårørende, uanset hvad deres nærmeste fejler.

 

Det nye kursus er baseret på de evidensbaserede Lær at tackle-kurser, der har været udbudt i Danmark siden 2006. Kurserne bliver i dag udbudt i to ud af tre danske kommuner og i 29 lande.