FREDERICIA

Steen Wrist er fortsat borgmester i Fredericia kommune

Torsdag klokken 14:00 indkaldte Borgmester Steen Wrist til pressemøde i byrådssalen

Steen Wrist snupper fire år mere, med borgmesterkæden om halsen.

Det fortæller han på et pressemøde i byrådssalen i Fredericia. Det er en bred konstituering, hvor alle er med.

Borgmesteren fortæller at alle partier er enige om, at Fredericia skal videre.

Udover borgmester Steen Wrist er følgende konstitueret:

Søren Larsen træder ind som 1. viceborgmester og Susanne Eilersen rykker fra den nuværende 1.viceborgmesterpost til 2. videborgmester.

Borgmester Steen Wrist fortalte på pressemødet, at den nedadgående stemmeprocent skal have fokus. Derfor vil flere byrådsmøder rykke ud i lokalsamfundene og så skal der fokus på spørgetid.

Det bliver lavet et klassisk socialudvalg og der skal endnumere fokus på turismen.

Borgmester Steen Wrist rettede en stor tak til sin kone, der har stået bag ham.

Læs hele konstitueringsaftalen her: https://www.fredericia.dk/sites/default/files/sammen_skal_fredericia_videre_konstitueringsaftale_i_fredericia_byraad_2022-2025.pdf

Fra 1.1.2022 bliver de nye udvalgsformænd følgende politikere:

Økonomi og Erhvervsudvalget: Steen Wrist (A)

Børne og Skoleudvalget : Ole Steen Hansen (A)

Bosætning- og Turismeudvalg: Susanne Eilersen (DF)

Kultur- og Idrætsudvalget: Peder Tind (V)

Teknisk udvalg: Christian Bro (A)

Klima, energi og miljøudvalget: Tommy Rachlitz Nielsen (C)

Beskæftigelse. og sundhedsudvalget: Connie Maybrith Jørgensen (SF)

Unge- og uddannelsesudvalget: Pernelle Jensen (V)

Senior. og socialudvalget: Søren Larsen (A)

Børne og ungeudvalget: Bente Ankersen

Kultur kasernen : Turan Savas (A)

Evaluering af udvalgsstrukturen – Kirsten Hassing (C)

Det nye byråd i Fredericia ser således ud:

Steen Wrist (S)

Ole Steen Hansen (S)

Vibe Dyhrberg (S)

Turan Savas (S)

Christian Bro (S)

John Nyborg (S)

David Gulløv (S)

Søren Larsen (S)

Bente Ankersen (S)

Peder Tind (V)

Pernelle Jensen (V)

Nils Martin Vind (V)

Kenny Bruun Olsen (V)

Louis Lindholm (V)

Susanne Eilersen (DF)

Palle Dahl (DF)

Tommy Rachlitz (K)

Kirsten Hassing (K)

Cecilie Roed Schultz (Ø)

Karsten Byrgesen (NB)

Connie Maybrith Jørgensen (SF)