DanmarkC TV

Home FREDERICIA STATUS PÅ INFRASTRUKTUR I DANMARKC
STATUS PÅ INFRASTRUKTUR I DANMARKC

STATUS PÅ INFRASTRUKTUR I DANMARKC

0

Bedre infrastruktur i DanmarkC godt på vej

Trafik- og erhvervsudviklingen i DanmarkC har været under lup i 2018, og på årets sidste møde fik By- og Planudvalget en status

På årets sidste møde i By- og Planudvalget onsdag den 19. december fik udvalget en status på analysen af trafik- og erhvervsudviklingen i DanmarkC, som blev sat i gang i starten af 2018.

Efter krisen er det gået stærkt med udviklingen i DanmarkC, og vi må erkende, at vi har haft lidt svært ved at følge med.På udvalgsmødet fik vi en status på analysen, så vi kan begynde at kigge på, hvad der skal til for at løse nogle af de udfordringer, som udviklingen i området har ført med sig, siger formand for By- og Planudvalget Steen Wrist Ørts og fortsætter:

Analysen giver også udvalget et godt grundlag for at prioritere de 15 mio. kr., som vi fik afsat for 2020-2021 og giver os et praj om behovet for fremtidige investeringer, så vi fortsat kan sikre vækst i området”.

Fredericia Byråd satte i budgetforliget for 2018 en mio.kroner af til analysen, der skal udføres i tæt samarbejde med Vejdirektoratet.

”Det giver rigtig god mening, at vi ved samme lejlighed og sammen med Vejdirektoratet kigger på forbindelsen mellem havnen og Taulov. Vi forventer nemlig, at den nye motorvejsrampe kommer til at flytte trafik fra Røde Banke og Snaremosevej til motorvejen”, siger næstformand i By- og Planudvalget Kenny Bruun Olsen.

I foråret 2019 går Vejdirektoratet i gang med at anlægge dennye vestvendte motorvejsrampe ved afkørsel 59 på motorvej E20. Analysen skal også kigge på, hvad den kommer til at betyde for trafikafviklingen i området. Resultaterne forventes at ligge klar til behandling i byrådet i 2019.

Infrastruktur baner vej for vækst

Over de seneste fire år har Fredericia Kommune solgt 1,8 mio. m2 jord i DanmarkC.  
I 2018 satte By- og Planudvalget penge af til tre nye projekter med fokus på bedre infrastruktur i DanmarkC:
o Etablering af et signalanlæg på Snaremosevej ved Vejle Landevej
o Tilpasning af rundkørslen ved Vejlevej og Ydre Ringvej til modulvogntog, så de store lastbiler i fremtiden kan komme fra ringvejen og videre til DanmarkC.
o En analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C, som skal danne grundlag for et samlet projektforslag af både den statslige og kommunale infrastruktur. I 2018 har Fredericia Kommune bl.a. foretaget trafiktællinger i DanmarkC som forberedelse til analysearbejdet.