Læserdebat

Stakkels Frede

Læserdebat af Poul Rand Calvinsvej 34, Fredericia. Lokalformand Liberal Alliance

I Liberal Alliance er vi heldige, vi kæmper ikke for at smage magtens sødme, men for gode, sunde, liberale idéer om et Fredericia med mere menneskelig og økonomiskoverskud, åbenhed, sund fornuft, vækst, social retfærdighed og andre gode værdier. Når man er liberal og økonomisk bevist risler det koldt ned af ryggen når man som borger i Fredericia sidder på første række og kikker på byrådets økonomiske udhuling af den sociale sektor. 

Et fallitbo er på vej med de kommende besparelser, der vil ramme både unge og ældre området, da kommunen endnu en gang med et dårligt budget har ramt godt forbi skiven. Der er kammeratlige klap på egen ryg sidst på året over et vellykket budget udkast ogpartierne slås for at fremføre deres egen bedrifter i den pressen, få måneder senere kommer de uforudsete overraskelser. Undskyldninger og beskyldninger flyver i luften, pressen æder det råt uden at spørge aggressivt ind til politikkerne rolle i sagerne.

Der burde være en optagelsesprøve for kandidater til kommunalvalget i de 4 regnearter. Jeg er overbevist om at der i det eksisterende byråd og især idet gamle ville blive mange tomme pladser der kan fyldes med mere kompetente personer.

Kommunen ødsler formuer væk på Messecenter C, teateret, kvadratmeter under tag Fredericia, samt ukoordinerede events af flere karakter og meget andet suppleret med store advokat regninger og bodsbetalinger til fratrådte og eller hjemsendte alt for højt højtlønnet personaler. Manglede personalepolitik og overblik om hvad der foregår i egen hønsegård, det skriger til himlen. Dette og meget andet der intet har med kommunal kerne drift at gøre er der brugt tid og midler på. Dårlig prioritering og manglendeøkonomisk forståelse på højeste niveau. Hvor meget manglede overblik og dømmekraftkan man have? når man bestrider et tillidshverv i byens fornemste sal.  

Liberal Alliance sagde det ved KV21: Stem på det samme og i får mere af det samme. Det får i og mere til i form af besparelser på socialområderne eller lånoptagning hvor muligt. Byrådet binder den næste generation via. gældssætning. Det er billigt at låne, men skal lån tilbagebetales. 

En uheldig kultur på rådhuset og i systemet har været belyst i dagspressen hvor detdokumenters nogle har sluppet afsted med uheldigheder uden om systemet uden konsekvens, de byrådsmedlemmer der også bestrider en post som tillidsmand i deres erhverv må skamme sig dobbelt. Whistleblowerordning bør også gælde upassende forhold inden for murene. 

Fra 3 byrådsmedlemmer er Jeg før bolden begyndte at rulle, oplyst om deres kendskab til det upassende forhold. Dette er tilsyneladende fortiet for politiet? Hvis dette skulle være usandt ville den tidligere borgmester formodentlig ikke løbet fra et vellønnet job med flere hundrede tusindekroner i diverse bestyrelses tillæg oven i million lønnen. Systemet passer på sig selv og er man højt nok på strå kan man enten falde dybt eller gå på vandet. I Fredericia er der ingen der falder. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv