Læserdebat

Sprog og forståelse er det vigtigste vi kan give vores børn

Læserdebat af: Jens Jørn Pedersen, Sanddal Fredericia

Et menneske i nutidens Verden skal være sprogligt velfungerende for at kunne håndtere livets mange problemstillinger, hvilket også gælder den offentlige debat i et demokratisk samfund.

Sproget giver den enkelte mulighed for konstruktiv deltagelse i den herredømmefri samtale for aktiv samfundsforholdsindflydelse.

Gode formulerings- og formidlingsgaver gør sproget magtfuldt.

Et godt sprog indbefatter stort passivt (forståelsesord) og aktivt (anvendelsesord) ordforråd, den enkelte skal bibringes dette igennem oplæsning, læsning, skrivning og aktiv samtale, hvor målsætningen er ordforrådsopbygningen sammen forståelsessfæren relateret til det enkelte ord sammen med aktiv sprogforståelse verbalt som skriftligt. Det er også en rigtig god forudsætning for at kunne indoptage nye fagområder indenfor humaniora, naturvidenskab samt praktiske fagområder.

Viden om, at menneskets sprogcenter udvikles mest og lettest i de første leveår, motiverer at sikre vore børns sproglige udvikling hos forældre, børnehave og de første skoleår. Blandt andet derfor skal børnehavepædagoger og lærere i første skoleår være særlig godt sprogligt udrustet, således at børnene udvikler omfattende sprog og forståelse igennem daglige aktiviteter uden egentlig undervisning, men udelukkende ved optagethed og engagement. Man kan desuden overveje forældrekurser.

Børnehavepædagoger og folkeskolelærere skal anerkendes og uddannes således, at de kan leve op til disse sproglige krav for børnenes og samfundets skyld. Forberedelserne hertil for den enkelte pædagog eller lærer må indbefatte en dybgående viden om børns udvikling, med dybgående indsigt i forståelse af livet, således at børnene bibringes denne livslange forståelse også af eget live.

Livsforståelsen må nødvendigvis indbefatte anatomi, fysiologi, refleksionsevne og dermed forståelse af det hele menneske, da det drejer sig om menneskelivet og ikke livet i et samfundssystem. Samfundssystemet vil gerne, at børnene udvikles til byggesten, hvilket ikke nødvendigvis er til barnets fordel.

Sloganet kunne være: Udvikling til at være et helt menneske og ikke en samfundssystembyggesten.
Målsætningen skal være trivsel og tryghed til menneskelig udvikling.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv