Læserdebat

Sportsbegivenheder i Fredericia

Læserdebat af David Gulløv – Politisk ordfører, Socialdemokratiet Fredericia


I den sidste tid har der været en del debat fra nogle medlemmer i Kultur & Idrætsudvalget vedr. støtte til et Tri-arrangement. En debat hvor nogle får det til KUN at handle om med eller mod. En debat hvor der bliver sagt meget, men ikke alt.


Socialdemokratiets beslutning i KIU vedr. tilskud til NM i Triathlon, handler ikke om for eller imod Tri, men om at sikre en ansvarlig, sund og ordentlig styring af den økonomi som udvalget råder over. En økonomi som skal tilgodese både idrætten og kulturen.
Der er ingen tvivl om, at vi i Socialdemokratiet meget gerne vil Tri-stævner, men vi ønsker også andre små som store events, både sportslige og kulturelle.
Derfor støtter vi gerne kulturelle arrangementer som film, musik, kunst og drama. Dette betød også, at vi ved sidste udvalgsmøde bl.a. støttede ansøgninger fra både 6. Juli Garden og CPH:DOX (Dokumentarfilmfestival).


Når udvalgsmedlemmer ligefrem bliver “rystet” eller begynder at tale om “skandale”, “svigt” og “vende ryggen til”, så undrer jeg mig. Hvorfor ikke søge den konstruktive dialog, og bringe alt frem på bordet.
Hvis NM skal blive en begivenhed for hele Fredericia (Som VM i O-løb), fremgår det af sagen, at der ud over de ansøgte 100.000 Kr også skal findes et beløb i omegnen af 75.000 Kr. samt medarbejderressourcer.


Da udvalgets del af budget 2023 skulle godkendes, var det ikke alle som ville bakke op om en nyoprettet stilling inden for området. Men nu ser man gerne at den i forvejen lille stab skal løfte flere opgaver.
Visionen for området bliver også nævnt flere gange i debatten. Her vil jeg her gøre det klart, at der endnu ikke er hverken vision eller strategi for området vedr. store events i Fredericia. Der er et budget, og et ønske fra forligspartierne om store events i Fredericia fra 2024.


For mig er det vigtigt, at vi i udvalget udarbejder strategien INDEN vi udtaler os om den. Det skaber mere overskuelighed og tydelige rammer for hvad der kan søges til.
Det er ansvarlig og ordentlig politik, over for foreningerne, at vi først og fremmest sætter en tydelig retning, og samtidig sikrer en sund økonomisk styring, til gavn for både idræts og kulturliv.
Sammen med Fredericias borgere, glæder jeg mig nu til mange spændende og alsidige arrangementer rundt om i Fredericia. Film, musik og meget mere – Til september vil vi med omdrejningspunkt i Triathlon, skabe nogle fantastiske rammer og en fed stemning sammen.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv